FELLESSKAP: Jorunn Kjerkol, leder i FO Nord-Trøndelag (nummer 5 fra venstre) oppfordrer til gjensidig støtte mellom fagforeningskolleger som kommer i skvis. Å jobbe godt i underfinansierte tjenester er vanskelig, påpeker hun. Her på vei til LO-kongressen sammen med resten av FOs delegasjon.

FELLESSKAP: Jorunn Kjerkol, leder i FO Nord-Trøndelag (nummer 5 fra venstre) oppfordrer til gjensidig støtte mellom fagforeningskolleger som kommer i skvis. Å jobbe godt i underfinansierte tjenester er vanskelig, påpeker hun. Her på vei til LO-kongressen sammen med resten av FOs delegasjon.

Mia Paulsen

– Barnevernet i Namdal var overarbeidet

Midtre Namdal ga barnevernet for små ressurser, og for mange saker per ansatt, sier Jorunn Kjerkol i FO Nord-Trøndelag etter samkommunen fikk foretaksstraff.
28.11.2014
09:46
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Sosialarbeidere i Nord-Trøndelag har ventet på dommen mot Midtre Namdal Samkommune. Samkommunen bøtelegges fordi over 100 barn ikke har fått det vernet og den oppfølgingen de har krav på.

FO organiserer en stor andel av de ansatte i barnevernstjenestene. Kjerkol forteller at de tillitsvalgte har fulgt sine medlemmer i Midtre Namdal tett gjennom prosessen.

Ledelsen må passe på

– Er det behov for selvransakelse?

– De tar jobben alvorlig og yter mye. Selvransakelse har jeg inntrykk av at de gjør ofte nok. Men det er viktig å ha ledere som bidrar til at den enkelte ansatte ikke påtar seg for stort personlig ansvar. I alle barneverntjenestene i Nord-Trøndelag har de mange saker per saksbehandler, langt flere enn det FO anbefaler, sier Kjerkol.

Positivt

– Det har tross alt skjedd noe positivt også. Barnevernet der har jobbet mye med forbedringer av rammebetingelsene, det er blitt flere stillinger i barnevernet og internkontroll og rutiner er blitt bedre.

– Synes du at de enkelte barnevernsansatte burde ha tatt et større individuelt ansvar?

– Jeg har ikke innsyn i selve saken, derfor er det vanskelig å kommentere. Våre medlemmer mener de har gitt uttrykk for og formidlet videre sin bekymring i den perioden dette gjelder. De forteller at de har sagt fra om kapasitetsproblemer, sier Kjerkol.

Støtter de ansatte

Fylkeslederen understreker at det er viktig at FO som fagforbund sier fra, både lokalt og på nasjonalt plan.

– Og vi tillitsvalgte bør si noe om hvordan vi kan hjelpe hverandre når noen står i skvisen, og hvordan vi skal si fra. De yrkesetiske prinsippene har punkter om varslingsansvar og individuelt ansvar som er utrolig viktige. Dette kan vi drøfte på klubb- og avdelingsnivå og hente styrke i fellesskapet.

Men det er ikke meningen at noen i barnevernet skal ha ansvar alene, påpeker Kjerkol.

– Ansvaret for svikten i barnevernet hører hjemme hos kommunen, ikke den individuelle barnevernsarbeideren.

Ingen ukultur

– Kan det ha vært en kultur i barneverntjenesten for å ta for lett på meldinger?

– Jeg har overhodet ikke inntrykk av at det har vært noen slik kultur. Tvert imot har barnevernsarbeiderne vist seg svært ansvarlige og stått i den tøffe prosessen fram til i dag. De strekker seg langt og jobber langt utover normal arbeidstid. De gjør det de kan for å gjøre det beste for barna.

– Å være på jakt etter individer som svikter og ikke etter systemet som svikter mener jeg er helt feil. Det å stå med ansvar i tjenester som er underfinansierte er vanskelig, sier fylkesleder Jorunn Kjerkol i FO Nord-Trøndelag.

– Å være på jakt etter individer som svikter og ikke etter systemet som svikter mener jeg er helt feil. Det å stå med ansvar i tjenester som er underfinansierte er vanskelig.

Jorunn Kjerkol, leder i FO Nord-Trøndelag

28.11.2014
09:46
27.08.2015 20:01