KVINNESAK: LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret for at kvinner vil få svekket sin stilling på arbeidsmarkedet med regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven.

KVINNESAK: LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret for at kvinner vil få svekket sin stilling på arbeidsmarkedet med regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven.

Ragnhild Heyerdahl

– 8. marstoget like viktig i år

Endringene i arbeidsmiljøloven vil sette likestillingen i revers, mener LO. LO-lederen forventer like mange i 8. marstog i år som i fjor.
06.03.2015
15:42
27.08.2015 20:01

ragnhild@lomedia.no

I fjor var det massiv oppslutning om 8. marsmarkeringer over hele landet etter at regjeringen foreslo at fastleger skulle få reservere seg mot å henvise kvinner til abort. LO-leder Gerd Kristiansen håper det blir like mange å se i toget i år.

– Det skulle bare mangle, for dette er en svært viktig sak for likestillingen, understreket hun da LO arrangerte frokostmøte i anledning kvinnedagen i dag.

LO, YS og Unio har samlet seg under en felles parole: «Ja til faste hele stillinger – forsvar arbeidsmiljøloven!» Hovedorganisasjonene mener regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil ramme kvinner særlig hardt.

Gravide diskrimineres

Allerede i dag har kvinner en svakere stilling i arbeidsmarkedet enn menn. Kvinner jobber mer deltid, har lavere inntekt, jobber i større grad utenom det som regnes som normalarbeidsdagen, og er oftere midlertidig ansatt. Med de foreslåtte endringene vil disse trekkene forsterkes ytterligere, mener LO.

Særlig er arbeidstakerorganisasjonene bekymret for regjeringens forslag om økt adgang til midlertidig ansettelse. Det er ingenting som tyder på at dette vil gi flere jobber, påpeker Kristiansen. Derimot vil det gi en større andel midlertidige jobber. Konsekvensen er at færre kvinner vil få fast jobb, påpeker LO-lederen.

Med en utrygg jobb og usikker økonomi, vil mange kvinner bli mer økonomisk avhengige av sin partner. Samtidig blir det mer utrygt å stifte familie. Mange kvinner utsetter å få barn til de får fast stilling.

– Jeg håper at særlig KrF vil ta med seg dette poenget inn i forhandlingene. Et trygt og godt arbeidsliv er veien til et samfunn med høy fruktbarhet, påpekte LO-lederen og viste blant annet til finsk og tysk forskning som peker på en klar sammenheng mellom midlertidighet og fødselstall.

LO frykter også økt diskriminering av gravide og småbarnsforeldre. En undersøkelse som Likestillings- og diskrimineringsombudet la fram denne uka, viser at én av to norske mødre har opplevd diskriminering i arbeidslivet knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon. Undersøkelsen avdekker også at hver fjerde kvinne som var ansatt i en midlertidig stilling da hun ble gravid, ikke fikk forlenget stillingen.

– Dette er alarmerende tall, og viser at vi har en stor jobb å gjøre, sa LO-lederen.

Tradisjonelle kjønnsroller

Også andre foreslåtte endringer i loven vil slå mer negativt ut for kvinner enn menn. Dette gjelder blant annet forslagene om å øke grensene for avtalt daglig arbeidstid og for overtidsbruk, samt forslaget om å åpne for mer søndagsjobbing, mener Kristiansen.

– Hvor er det vi først og fremst vil få se flere lange vakter, mer søndagsjobbing og flere unntak fra lovens arbeidstidsbestemmelser? Jo, det er i typiske kvinnedominerte yrker – i helsesektoren, i varehandelen og i serviceyrkene.

Med lengre vakter, mer pålagt overtid og mer søndagsjobbing vil mange kvinner oppleve at det blir vanskelig å få hverdagen til å gå i hop, mener Kristiansen.

– Regjeringen har frekkhetens nådegave og kaller dette «familievennlig politikk». Tvert imot vil disse endringene gjøre det vanskeligere å kombinere arbeidsliv og familieliv, sa hun.

Resultatet av en slik politikk er at de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene forsterkes. For fortsatt er det slik at når familiekabalen ikke går opp, er det først og fremst kvinnene som trekker seg ut av arbeidslivet, påpekte LO-lederen og avsluttet med en oppfordring om å møte opp i toget på søndag.

Les også: Slik markeres kvinnedagen

– Dette er årets viktigste likestillingssak!

Dette er årets viktigste likestillingssak!

Gerd Kristiansen

Arbeidsliv og likestilling

8 likestillingsgrunner for forsvar av arbeidsmiljøloven:

• Færre kvinner får fast jobb. Det blir tyngre for midlertidig ansatte å få fast jobb, og flertallet av disse er kvinner.

• Boliglån i det blå. Når døra for fast jobb blir smalere, blir det vanskeligere å få lån og egen bolig.

• Utrygt å stifte familie. Etablering og fødsler utsettes når midlertidige jobber betyr økonomisk utrygghet.

• Diskriminering av gravide og småbarnsforeldre. Med midlertidig ansettelse blir man mer redd for å miste jobben, og vernet mot diskriminering svekkes.

• Tilbakeslag for likelønn. Mulighetene for likelønn i lønnsoppgjørene blir dårligere hvis det organiserte arbeidslivet svekkes.

• Vanskeligere å hente i barnehagen. Mer pålagt overtid gjør det mer krevende å få hverdagen til å gå i hop.

• Uforutsigbar kvelds- og søndagsjobbing. Mer tilfeldig arbeid og økt press for å måtte ta vakter er slitsomt, og mer søndagsarbeid går ut over familiesamvær og fritidsaktiviteter.

• Mer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Når det blir vanskeligere å kombinere to jobber og omsorg, blir nesten alltid mannens jobb prioritert.

Kilde: LO

06.03.2015
15:42
27.08.2015 20:01

Arbeidsliv og likestilling

8 likestillingsgrunner for forsvar av arbeidsmiljøloven:

• Færre kvinner får fast jobb. Det blir tyngre for midlertidig ansatte å få fast jobb, og flertallet av disse er kvinner.

• Boliglån i det blå. Når døra for fast jobb blir smalere, blir det vanskeligere å få lån og egen bolig.

• Utrygt å stifte familie. Etablering og fødsler utsettes når midlertidige jobber betyr økonomisk utrygghet.

• Diskriminering av gravide og småbarnsforeldre. Med midlertidig ansettelse blir man mer redd for å miste jobben, og vernet mot diskriminering svekkes.

• Tilbakeslag for likelønn. Mulighetene for likelønn i lønnsoppgjørene blir dårligere hvis det organiserte arbeidslivet svekkes.

• Vanskeligere å hente i barnehagen. Mer pålagt overtid gjør det mer krevende å få hverdagen til å gå i hop.

• Uforutsigbar kvelds- og søndagsjobbing. Mer tilfeldig arbeid og økt press for å måtte ta vakter er slitsomt, og mer søndagsarbeid går ut over familiesamvær og fritidsaktiviteter.

• Mer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Når det blir vanskeligere å kombinere to jobber og omsorg, blir nesten alltid mannens jobb prioritert.

Kilde: LO