– Vi synes det er ille at nærmere 4000 barn i Hedmark rammes av foreldrenes dårlige økonomi. Vi mener at hjelpeapparatet ikke tar hensyn til dette perspektivet godt nok, sier Olav Neerland, leder i FO Hedmark.

– Vi synes det er ille at nærmere 4000 barn i Hedmark rammes av foreldrenes dårlige økonomi. Vi mener at hjelpeapparatet ikke tar hensyn til dette perspektivet godt nok, sier Olav Neerland, leder i FO Hedmark.

Ylva Seiff Berge

Ønsker julestøtte til sosialhjelpmottakere:

– 4000 barn i Hedmark rammes av dårlig råd i jula

FO Hedmark oppfordrer kommunene til å støtte de som mottar sosialhjelp med opptil 4500 kroner ekstra i jula. Så langt har 4 av 22 svart på forespørselen.
06.12.2016
08:45
06.12.2016 09:26

fride.gjedebo.gjertsen@lomedia.no

– Det er hardt å ha dårlig råd hele året, men det er knyttet spesielt mye følelser og sårbarhet til julefeiring. Det er selvsagt en spesielt kostnadskrevende tid, skriver fylkesleder Olav Neerland til Fontene.

FO Hedmark har oppfordret kommunestyret til å gi et verdighetstilskudd til mottakere av sosialhjelp. De ønsker at barnefamilier kan få et ekstratilskudd på 4500 kroner og 2500 kroner til enslige.

Neerland legger til at penger selvsagt ikke er nok til å løse alle problemer, men at det i alle fall kan bedre noe.

50 milliarder

Fylkeslederen påpeker at den gjennomsnittlige nordmannen som regel har nok til en ok feiring, og viser til at nordmenn sammenlagt bruker 50 milliarder i jula. Dette er langt fra virkeligheten til alle.

– FO Hedmark ønsker at kommunen skal gi de som mottar sosialhjelp litt ekstra, slik at de i større grad kan stille på lik linje som andre.

Spesielt for barna

Denne tanken går kanskje spesielt til barnefamilier.

– Vi synes det er ille at nærmere 4000 barn i Hedmark rammes av foreldrenes dårlige økonomi. Vi mener at hjelpeapparatet ikke tar hensyn til dette perspektivet godt nok, skriver Neerland til Fontene.

Pengene kan bidra med at foreldre har råd til å kjøpe noe ekstra til sine barn, delta på aktiviteter som koster og ikke minst reise for å besøke familie og venner som bor langt unna.

– Kanskje fører det også til at de får unna noen regninger som ligger og truer julefreden, mener Neerland.

Lite tilbakemelding

Det har vært lite tilbakemeldinger på oppfordringen fra FO Hedmark. Kun fire av 22 har svart at de har mottat FO sitt brev. Ofte er budsjett en årsak til at kommunene ikke følger oppfordringen.

Ringsaker kommune er et unntak. Her har de gjort det mulig med en tilleggsstøtte tilsvarende livsopphold for en uke for den aktuelle husstanden. Dette tilbudet gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp eller disponert tilsvarende eller lavere enn livsoppholdssats de siste tre måneder. Det tilbys også støtte i forbindelse med den muslimske høytiden eid.

Dette tillegget må søkes om, men det fastslås at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers behov på søketidpunktet.

06.12.2016
08:45
06.12.2016 09:26