Ny alarmtelefon for barn og unge

I dag åpner en gratis, landsdekkende alarmsentral for barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt. – Et nytt og unikt tilbud, fastslår Monica Brunner, leder for barnevernvakta i Kristiansand.
02.06.2009
09:58
16.12.2013 10:23

solfrid.rod@lomedia.no

Alarmtelefonen er tilknyttet barnevernvakta i Kristiansand og skal betjenes av de ansatte der, samt åtte nyansatte. Den er et ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og Barne- og likestillingsdepartementet betaler regningen.

– Jeg mener dette er en veldig klok måte å organisere en slik tjeneste på, at den forankres i og bygger på eksisterende tjenester, i stedet for å bygge opp noe nytt ved siden av, sier Monica Brunner, leder for barnevernvakta i Kristiansand.

Økende behov

Antall meldinger til barnevernet øker kraftig. Det gjør også antall barneverntiltak. De 15 barnevernvaktene som finnes i landet melder om mer enn nok å gjøre.

Brunner er derfor ikke i tvil om behovet for en alarmsentral for barn og unge som blir utsatt for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Døgnet rundt

Hun presiserer at alarmtelefonen er et supplement til kommunene barneverntjeneste. Telefonen har fått nummer 116 111. Den er åpen når den lokale barneverntjenesten er stengt, mellom klokka tre om ettermiddagen og klokka åtte om morgenen.

Det betyr at barn og unge, samt voksne som er bekymret for barn og unge, nå har et sted å henvende seg døgnet rundt.

Solid kompetanse

I akutte tilfeller, der det står om barnets liv og sikkerhet, vil alarmsentralen kontakte politiet og helsevesenet lokalt. Om saken kan vente, tar de ansatte kontakt med barneverntjenesten i barnets hjemkommune når denne åpner igjen.

De vil også samtale med barn og unge, kontakte familiemedlemmer og ellers gjøre det de kan for å skape en tryggere situasjon for barn og unge som ringer.

Monica Brunner forsikrer at alle ansatte ved den nye alarmtelefonen har barnevernfaglig kompetanse og erfaring fra barnevernfeltet.

– Vi har forberedt dette godt, og ser frem til å komme i gang, sier Brunner. Hun håper alarmsentralen raskt blir kjent for politiet, barnehageansatte, lærere og andre som jobber med barn.

02.06.2009
09:58
16.12.2013 10:23