Mobiliserer til LO-debatt

FO har klatret fra 20. til 10. plass i LOs medlemsdebatt i løpet av den siste uka. Likestilling er fortsatt det temaet som engasjerer FO-ere mest.
09.12.2008
10:31
16.12.2013 08:03

solfrid.rod@lomedia.no

I forrige uke oppfordret FO Hordaland alle andre avdelinger til å få fart på LO-debatten om det gode arbeidsliv. Da var det bare to av LOs 22 forbund, Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon og Musikernes fellesorganisasjon, som lå bak FO på statistikken. Nå ligger FO på 10. plass.

På debatt-toppen finner vi fortsatt Norsk Post- og kommunikasjonsforbund, Skolenes landsforbund, Handel og kontor og Arbeiderbevegelsens Presseforbund.

Lokal mobilisering

FO Sør-Trøndelag mobiliserer nå for å fremme FOs helse-og sosialpolitikk fram mot LO-kongressen og stortingsvalget neste år. I likhet med sine kolleger i Hordaland mener FO Sør-Trøndelag det er svært viktig at FO-medlemmer nå benytter sjansen til å være med på å forme LOs krav til politikerne.

Fylkesavdelingen inviterer seg selv ut på arbeidsplassene for å dra i gang diskusjoner i samarbeid med LOs distriktskontor. De skriver leserinnlegg til lokale medier og arrangerer kurs i påvirkningsarbeid.

Flere typer likestilling

I følge LOs statistikk er FOs medlemmer mest engasjert i temaet likestilling. Sosial dumping kommer på topp hos flere forbund, deriblant Fellesforbundet, EL og IT Forbundet og Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Medlemmene i Fagforbundet og Handel og Kontor er mest opptatt av arbeidstid.

Når FO-ere skriver om likestilling, handler det både om likestilling mellom kjønnene og likestilling av skift og turnus.

«De som skal få min stemme i neste valg må uten forbehold love å rette opp de store skeivhetene det er i lønn mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. Dagens forskjeller er skapt over lang, lang tid - også pga politiske prioriteringer. Å overlate dette til partene i arbeidslivet har ikke ført fram til nå. Derfor må en likelønnspott være det politiske virkemidlet», skriver et FO-medlem.

Solidaritet

I tillegg til sterke meninger om lønn og pensjon, løfter FO-ere også fram behovet for bærekraftig utvikling og internasjonal solidaritet:

«Skal LO bidra til fortsatt økt forbruk, lønnsøkning og økonomisk utvikling i Norge på bekostning av arbeidsledige og fattige i verden?», spør et FO-medlem.

«Gjennom Soria Moria erklæringen ble det skapt et håp om at rød-grønn regjering vil ta kampen mot fattigdom på alvor. Mangel på vilje til å få mange ut av fattigdomsfella er desverre slående. Ikke minst i disse tider der vi ser at viljen til å hjelpe bank og finansnæring med store milliardbeløp, blir det skrikende avstand mellom SM og real politikk. Ta fattigdom på alvor!», skriver en annen.

09.12.2008
10:31
16.12.2013 08:03