Lover nye stillinger

Etter gjentatte medieoppslag om kriserammet barnevern, er barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt tydeligere enn noen gang på at det trengs en opprustning. Hun avviser ikke FOs krav om 800 nye stillinger.
27.04.2009
16:42
16.12.2013 09:47

solfrid.rod@lomedia.no

– Fellesorganisasjonen mener vi trenger 800 ansatte i det kommunale barnevernet de neste to årene. Det er et fornuftig utgangspunkt når vi skal diskutere omfanget av en opptrapping, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt Huitfeldt til Bergens Tidende.

Ikke frie midler

Økte overføringer til kommunene har ikke nødvendigvis kommet utsatte barn og unge til gode, erkjenner Huitfeldt. Den varslede opprustningen av det kommunale barnevernet vil derfor ikke komme via frie midler, sier statsråden til BT.

Samtidig påpeker hun at øremerkede midler slår urettferdig ut overfor de kommunene som allerede har satset på barnevern.

Løfter som forplikter

– Det er veldig positivt å se at Anniken Huitfeldt går så klart ut på vegne av regjeringen i å erkjenne at behovet er der og i å angi et nivå på opprustningen. Dette viser at FOs nitidige arbeid fører fram, sier FOs andre nestleder, Kjetil A Ostling.

Han understreker imidlertid at løftene er lite verdt hvis de ikke følges opp når regjeringen før sommeren legger fram budsjettforslag og kommuneøkonomiproposisjon.

– Dette er løfter som forplikter, påminner Ostling.

Økende gap

Siden midten av 1990-tallet har antall meldinger økt med 64 prosent. I samme periode har antall stillinger i det kommunale barnevernet bare økt med 27 prosent.

27.04.2009
16:42
16.12.2013 09:47