I Kvam får de det til

Utviklingshemninger kan hindre at folk får god psykiatrisk hjelp. Men ikke i Kvam kommune.
02.02.2011
12:44
16.12.2013 15:15

mia.paulsen@lomedia.no

Der har de utviklet et godt samarbeid mellom bofellesskap, psykiatrisk hjemmehjelp og fastleger, slik at også mennesker med psykisk utviklingshemning får hjelp fra psykiatrien når de trenger det.

Dette er hjelp som alle har rett på, og forskningen viser at psykisk utviklingshemmede har langt høyere risiko for psykiske lidelser enn andre.

Kvam kommune ligger i Hordaland og har ca. 8000 innbyggere.

--Selvfølge

Liv Nygard er leder for Kalhagen bofellesskap i Kvam. Hun synes det må være en selvfølge at psykiatri-tilbudet må være like bra for alle, og ble overrasket over å høre at de er spesielt gode i Kvam.

– Psykiske lidelser er sykdom som andre sykdommer. Det skal være tilnærmet samme tilbud til alle, sier hun.

Nygård forteller at personalet legger vekt på å observere beboerne hver morgen med tanke på hvordan de har det: Kroppsspråk, hvordan de sitter, om de ser deg i øynene og lignende. Når beboerne er dradd på jobb, har personalgruppa felles refleksjon for å tolke det de har sett. Første spørsmål kan være: Er det fysiske grunner til at brukeren oppførte seg annerledes i dag?

Psykiatrisk sykepleier

Ser de tegn til at noe er galt, kan de ta det opp med psykiatrisk sykepleier som de har jevnlige møter med.

– Og ansvarsgruppa er sentral. Både arbeidsgiver, pårørende og andre som har kontakt med brukeren kan gi informasjon om hvordan de opplever ham eller henne. Slik samler vi informasjon, forteller Liv Nygard.

Blant de 14 brukerne i bofellesskapet har de hatt hele spekteret av psykiske lidelser. Må brukeren legges inn på Distriktspsykiatrisk senter (DPS), hjelper fastlegen til med henvisning og med oppfølging etter innleggelsen.

Godt samarbeid

Nygård forteller om et godt samarbeid både med fastlege, ansvarsgrupper og psykiatrisk sykepleier. Og med DPS. Personalet som kjenner brukeren godt er alltid med til DPS, og Nygård forteller at de ansatte på DPS er meget lydhøre. Særlig er hun fornøyd med resultatene for de som ikke har størst grad av utviklingshemning.

– Det er ikke så enkelt med de svakeste brukerne. Så hvor skal vi hente hjelp for dem? Svaret er ofte habiliteringstjenesten, forteller Nygard.

Resultatet kan også være ulikt etter hvem andre som er innlagt samtidig som brukerne fra Kvam. Noen ganger kan andre pasienter ha en oppførsel som skremmer. Men det er det samme for alle.

– Vi er heldige i Kvam, som har et så godt samarbeid, sier Liv Nygard.

02.02.2011
12:44
16.12.2013 15:15