"For billig"

Det stemmer ikke at barne- og ungdomspsykiatrien reserverer seg mot å ta inn pasienter, eller ikke tar imot barnevernets barn fordi de er umotiverte eller har en utilstrekkelig omsorgssituasjon. Tvert imot venter barnevernet tidvis altfor lenge før de henviser barna til psykiatrien.
22.04.2005
13:15
15.12.2013 21:01

Ledende klinisk sosionom Aase Sundfær ved Poliklinikk nord, som er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk under Ullevaal sykehus i Oslo, reagerer på oppslaget om barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i siste Fontene. Hun har mange års erfaring fra feltet. Nå er hun lei av det hun kaller myter om barne- og ungdomspsykiatrien, og sier at hun ikke kjenner igjen det bildet som presenteres i Fontene.– Det er for billig å si at vi ikke jobber med barn fordi de ikke er motiverte. Det hender vi jobber med barn selv om vi ikke ser dem her. Vi kan jo ikke bære dem hit. I stedet jobber vi for eksempel med skolen og nettverket. Man kan få inntrykk av at barnevernet tenker at bare de får barnet til barnepsykiatrien, så vil alt løse seg, sier hun.

Klisjepreget og unyansertSundfær mener det er klisjepreget og unyansert å si at barnepsykiatrien sier nei til barn med henvisning til at omsorgssituasjonen er for dårlig. – I noen saker får barnet så dårlig omsorg at det viktigste er at barnevernet overtar omsorgen. Så kan vi samarbeide med barnevernet om barnets psykiske helse. Jeg holder selv grupper for barn med rusmisbrukende foreldre, og en av deltakerne bodde hos familien og hadde altfor dårlige omsorgsforhold. Barnevernet arbeidet med å finne en ny omsorgsbase for ham, mens vi hadde et deloppdrag og forholdt oss til det han opplevde som barn av rusmisbrukende foreldre. Det handler om å delegere forskjellige oppgaver, sier Aase Sundfær.På Poliklinikk nord er det ikke uvanlig at saker som gjelder barnevernets barn åpnes ved at saksbehandler fra barnevernet, foreldre, barn og barnepsykiatrien sitter sammen i møte. Det gir en plattform for det videre arbeidet, mener Sundfær. Hun sier at hennes poliklinikk tar imot mange henvisninger fra barnevernet, og at barnevernet kan henvise direkte uten å gå veien om fastlegen. Aase Sundfær er åpen for at situasjonen kan variere ved de ulike poliklinikkene. – Det kan være varierende praksis. Men hos oss arbeider vi for å senke terskelen inn i barne- og ungdomspsykiatrien, sier hun.

”Skal sørge for hjelp” – Svanhild Widèn fra barnevernet i Ski sier at når BUP ikke kan gi tilbud, må barnevernet likevel lage et? – Barnevernet skal ikke jobbe med barns psykiske problemer, men skal sørge for at de får hjelp av BUP. Av og til mener jeg at barnevernet jobber altfor lenge med en sak før de henviser barnet til oss, og at de i for liten grad søker kompetanse fra andre, for eksempel BUP. I noen tilfeller har barnehage og barnevern forsøkt å løse saken i mange år, og først når barnet kommer på skolen, søkes det barnepsykiatrisk hjelp. – Barnevernet etterlyser også både fleksibilitet og sengeplasser for akutt behandling. Hva er din kommentar til det? – Det finnes nesten ikke sengeplasser for øyeblikkelig hjelp. Det har vi jobbet for i 30 år. Her i Oslo har vi Ungdomspsykiatrisk akuttinstitusjon (UPA), med altfor liten kapasitet, og ungdommene ligger på gangen. Det er svært mangelfullt, sier Sundfær.– Men i kriser som ikke krever innleggelse, kan vi fra poliklinikken rykke ut, eller folk kan komme hit.Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo har vært utsatt for mange omorganiseringer de siste åra. I en periode var barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien samorganisert, men modellen ble forlatt etter noen år. – Det påvirket ikke samarbeidet mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien, bortsett fra at det ble flere overordnede møter og mer byråkrati, sier Aase Sundfær, som ikke anbefaler å prøve samorganisering på nytt.

22.04.2005
13:15
15.12.2013 21:01