FO-landsstyret vil ha tredelt fødselspermisjon

Et klart flertall i FOs landsstyre ønsker å lovfeste en tredeling av foreldrepermisjonen. Det er i tråd med forslaget fra LO, som skal opp på LO-kongressen neste år.
06.06.2008
14:07
16.12.2013 05:36

mia.paulsen@lomedia.no

Likelønn og likestilling var viktige argumenter for å tildele far en større del av foreldrepermisjonen. Dagens ordning, som gir far rett men ikke plikt til permisjon, har ikke vært effektiv nok. Nå er det på tide med litt mer tvang, mente flere.

FO ønsker at foreldrepermisjonen skal utvides til 52 uker med full lønn.

Bra for foreldre og barn

FO ønsker dessuten en tredeling av foreldrepermisjonen også med dagens permisjonslengde. En tredeling er bra både for foreldrene og barnet, mener landsstyret. I praksis vil ordningen som FO foreslår bety at permisjonen totalt blir på 47 uker. De siste tre ukene før fødselen og de første seks ukene etterpå skal være forbeholdt mor.

Deretter skal permisjonen på 41 uker deles med 13.6 uker til mor, 13.6 uker til far eller medforelder og 13.6 uker valgfritt.

I vedtaket fra landsstyret legges det forutsetninger om at fedre eller medforeldre fullt ut må ha selvstendige opptjeningsrettigheter og at begrensningen på opptjening over 6 ganger grunnbeløpet må bort. Landsstyret hadde bedt May Helen Molvær Grimstad, som er stortingsrepresentant for Krf, og LO-sekretær Rita Lekang om å innlede til debatt.

– Nederlagsfølelse

Krf ønsker ikke en tredeling av permisjonen. May Helen Molvær Grimstad mener tredeling er for ”superkvinner”; unge, friske bymødre. En tredeling vil føre til nederlagsfølelse for den delen av befolkningen som får problemer med å gjennomføre det, blant annet på grunn av lang vei til jobb, mener hun. Molvær Grimstad ønsker at familiene skal velge selv.

Mange landsstyremedlemmer syntes det var vanskelig å ta et klart standpunkt for tredeling, og Petter Sortevik fra Møre og Romsdal foreslo på bakgrunn av debatt i sin avdeling en firedeling av foreldrepermisjonen. Forslaget hans fikk sju stemmer.

– Bør prioriteres

Rita Lekang mener at en viktig reform som en tredeling av foreldrepermisjon kan prioriteres høyt. – Selv om dette skulle koste mye, er økonomien underordnet. Dette kan vi ta oss råd til, sier hun. Lekang er opptatt av de likestillingspolitiske sidene ved en reform, og henviser til Mannspanelet og Likelønnskommisjonen som går inn for at far skal få mer av foreldrepermisjonen. Hun mener at eksempelet fra Island viser at mer foreldrepermisjon til far fører til mer lik lønn mellom menn og kvinner.

– Men en bedre fordeling vil også ha en positiv effekt for barna, sier Lekang. Mors mulighet til å amme barnet i minst seks måneder må ivaretas ved at betalt ammepermisjon blir tatt inn i tariffavtalene, mener hun.

– Lettere å ansette kvinner

Første nestleder Siv Kjøllmoen mener at en obligatorisk tredeling av foreldrepermisjonen kan bidra til endrede rollemønstre mellom mødre og fedre. – En tredeling vil dessuten gjøre det lettere for arbeidsgivere å velge å ansette kvinner i fertil alder, sier hun.

Landsstyret benyttet også anledningen til å vedta et forslag fra Petter Sortevik om å kreve kontantstøtten fjernet.

Bilde

FORNØYD: LO-sekretær Rita Lekang fikk tilslutning til sitt ønske om en tredeling av foreldrepermisjonen.

52 ukers foreldrepermisjon ved fødsel med 100 prosent lønn.

Tredeling regnes fra fødselen og medfører tre ukers økning av foreldrepermisjonen.

Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel reserveres for mor.

Deretter gjenstår 41 uker. Mor skal ha en tredel (13.6 uker), far/medforelder en tredel og den siste tredelen deles etter ønske.

Taket for opptjening til foreldrepermisjon, som nå er på 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden, må bort.

Far eller medforelder må ha selvstendig rett til å opptjene fødselspenger.

06.06.2008
14:07
16.12.2013 05:36

52 ukers foreldrepermisjon ved fødsel med 100 prosent lønn.

Tredeling regnes fra fødselen og medfører tre ukers økning av foreldrepermisjonen.

Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel reserveres for mor.

Deretter gjenstår 41 uker. Mor skal ha en tredel (13.6 uker), far/medforelder en tredel og den siste tredelen deles etter ønske.

Taket for opptjening til foreldrepermisjon, som nå er på 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden, må bort.

Far eller medforelder må ha selvstendig rett til å opptjene fødselspenger.