FO som politisk dyr

Kommunene stiller sosialarbeideres lønn opp mot svake gruppers kår. FO-leder Randi Reese liker ikke at sosialarbeidere blir satt opp som konkurrenter til brukerne i kommunebudsjettene.
23.11.2006
18:22
15.12.2013 23:51

-- Opinion og medier ser på statlig og kommunal forvaltning som grå, kjedelig og byråkratisk der avslag og portvakter florerer. Privat sektor derimot er snerten, rosa og tilpasset brukerne. Dette bildet må snus, mener forbundsleder Randi Reese, som innledet om FOs prinsipprogram på kongressens andre dag.

Forslaget til prinsipprogram for FO er et mangesidig dokument som favner over mange temaer, ikke bare interne fagforeningssaker som lønn, tariff og arbeidsmiljø, men også kvinnepolitikk, internasjonale forhold og rammebetingelser for yrkesutøvelse ved de mange forskjellige arbeidsplassene der FOere arbeider. Det er også naturlig at brukernes behov er en del av FOs prinsipp- og handlingsprogram.- Tilfeldig hjelp til tilfeldige grupper slås opp som positivt i mediene, mens våre yrkesgruppers tålmodige arbeid for mange, mange andre ikke synes i det hele tatt, sa Reese.

Negativ aura rundt offentlig sektor

Mens private organisasjoner som deler ut penger de har fått av staten får applaus, får det offentlige mer ris, og blir stadig gråere i mediebildet.

- Byråkrati skal være en kvalitetskontroll over forvaltning av lover, regler og rettigheter, der man skriftliggjør arbeidet slik at man kan se hva som er gjort. Andre organisasjoner kan bare dele ut penger til hvem de vil, for øvrig penger de ofte har fått av staten. Randi Reese anskueliggjør dette med bildet av den nullskatteytende milliardæren som ga bort en tusenlapp til en person i pressens påsyn utenfor en restaurant i fjor.

- Sosialarbeiderne kan ikke stå utenfor kontoret og dele ut tusenlapper til dem som ser fattige ut. Da tenker jeg opinionen ville ropt på kontroll, sa Reese.-- Den negative auraen som offentlig sektor har fått må forandres, konkluderte forbundslederen.

Næringslivet har sett lyset

- Vi har råd til en generøs velferdsstat. Flere har innsett at en god velferdsstat er av stor betydning for alle deler av samfunnet og for alle, fastslo Reese.

Offentlig skole og helsevesen, økonomisk sikkerhetsnett og ikke minst barnehager er viktig for arbeidslivet. – Også næringslivet har innsett at velferdsstaten er med å sikre velutdannet, frisk og trygg arbeidskraft, påpekte hun. – Velferdsstaten er ikke utsatt for en sterk trussel, men mange drar i forskjellige retninger. Hvem vil i framtiden støtte marginaliserte grupper og de utstøtte? Solidariteten er ikke så sterk som da velferdsstaten over lang tid ble bygget opp. Mange har det så godt i dag at de har glemt forferdrenes kamp mot fattigdom. Vi må kjempe for velferdsstaten hver dag, hevdet Reese.

Autorisasjon

Også det sulteforede barnevernet ble påpekt av forbundslederen, likeså kravet om autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer. – Hvorfor skal ikke våre brukere og klienter få møte personell de kan være trygge på gjennom autorisasjon, slik som pasienter i helsevesenet? Våre brukere trenger like velkvalifisert personell som andre folk, påpekte Reese.

Tidligere i debatten er det også henvist til at det er en stor ulempe for FOere uten autorisasjon som jobber sammen med autorisert helsepersonell, der de har mye ansvar, men ingen avgjørelsesmyndighet. Autorisasjon betyr for mange seriøsitet og kvalifikasjon.

FOs jobb nr. 1

Verdsetting av barnevernpedagogers, sosionomers og vernepleieres kompetanse gjennom anstendig avlønning og godt arbeidsmiljø, er FOs jobb nr. 1, understreket Randi Reese.

- Vi kan ikke få mer lønn før kommunene får bedre råd. De har ikke noe å møte oss med. Jeg har hørt at arbeidsgivere møter oss med - Har du hjerte til å kreve høyere lønn når det går ut over de aller svakeste? Vi sees nærmest ikke på som vanlig arbeidskraft, men som noe mer veldedig. Reese minnet også om at det skal være kommunevalg til høsten og at kampen for god kommuneøkonomi og god offentlig sektor må kjempes videre.

23.11.2006
18:22
15.12.2013 23:51