Ensomhet i vår tid

De fleste av oss har opplevd ensomhet. Opplevelsen kan vare i ett minutt eller et helt liv, og det å oppleve ensomhet er ikke nødvendigvis det samme som å være ensom.
07.02.2006
14:29
15.12.2013 22:39

Knut Halvorsen har skrevet flere bøker om sosiale problemer, og har markert seg blant annet med forskning om arbeidsledighet og levekår. Han skriver i forordet at han ikke vil sykeliggjøre ensomheten. Vi kan lære oss å leve med den. Noen føler endog at de har behov for ensomhet. Men i en del tilfeller fører ensomheten til depresjon eller andre plager. Da kan det være nødvendig med tiltak for å komme ut av den. Boka omfatter generelle refleksjoner av psykologisk, sosiologisk og filosofisk art så vel som forslag til praktiske tiltak for å mestre uønsket ensomhet. Knut Halvorsen:Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid Gyldendal Akademisk 2005-12-06

07.02.2006
14:29
15.12.2013 22:39