JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sats på utekontaktene, også i distriktene! Vi er klare til å bidra

Vi gir regjeringen honnør for å satse på utekontakter i kommunene. Men det er ikke nok å etablere utekontakter, det må sikres kvalitet og kontinuitet i tjenestene, også i små kommuner.
Regjeringen må huske på det oppsøkende arbeidet og utekontaktenes erfaring og kompetanse, skriver (f.v.) Camilla Wright, Børge Erdal, Vibeke Lunde Steinstø og Joachim Bjerkvik.

Regjeringen må huske på det oppsøkende arbeidet og utekontaktenes erfaring og kompetanse, skriver (f.v.) Camilla Wright, Børge Erdal, Vibeke Lunde Steinstø og Joachim Bjerkvik.

Utekontaktene

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Det er gledelig at regjeringen prioriterer sårbare barn og unge i et stramt budsjett. Oppsøkende arbeid har i varierende grad blitt benyttet til å nå sårbare unge tidlig i Norge. Særlig små og mellomstore kommuner har vært avhengig av statlig satsing for å sikre gode oppsøkende tjenester over tid. Gjennom systematisk feltarbeid og oppfølging av sårbare unge i samarbeid med øvrig hjelpeapparat er oppsøkende tjenester et viktig verktøy for tidlig innsats og lav terskel for utsatte grupper.

Vi som leder for de største utekontaktene i Norge gir regjeringen honnør for at det satses fra nasjonalt hold for å etablere utekontakter i kommunene. Satsingen er en god start og investering i en forebyggingsreform vi har store forventninger til. Men det er ikke nok å etablere utekontakt-tjenester. Samtidig må det sikres kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Sårbare unge skal være trygge på hvem og hva de møter når de møter utekontakten, og de skal vite at utekontakten er der også neste år om de trenger den. Da trenger vi robuste, kompetente og ungdomsvennlige tjenester som er der sårbare barn og unge er når de har behov for dem.

Som medlemmer i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er vi særlig opptatt av å sikre at små og mellomstore kommuner får nødvendig støtte fra nasjonalt hold. Sammen med ledere i andre utekontakter i Norge har vi de tidligere etterlyst satsing på kommunalt utekontaktarbeid fra nasjonale myndigheter, uten å ha fått gjennomslag. Med regjeringens forslag til statsbudsjett aner vi at helseministeren vil styrke og sikre den drahjelpen som både sårbare unge og det øvrige hjelpeapparatet kan få fra oppsøkende arbeid og utekontakter.

Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner til å etablere utekontakter i kommunene. Dette er ikke store summen, men en god start. Det vil kunne gi flere små og mellomstore kommuner muligheten til å styrke sin forebyggende innsats ved å satse på oppsøkende sosialt arbeid. Samtidig må regjeringa få på plass et nasjonalt knutepunkt som kan hjelpe oss å sikre kvalitet, kontinuitet og lokal tilpasning. Der har vi spilt inn gode forslag som regjeringen bør se på. Det handler om å legge til rette for et nasjonalt faglig knutepunkt for det oppsøkende feltet. Frem til 2015 hadde KORUS Oslo denne funksjonen, noe som var viktig for hele fagfeltet og særlig for de små tjenestene. For å sikre avkastning over tid i den investeringen regjeringen nå gjør må de også finne rom for å sikre en slik funksjon. Vi vil særlig peke på følgende viktige oppgaver som må sikres for utekontaktene;

·      Nasjonal kunnskaps- og fagutvikling for likeverdige og ungdomsvennlige tjenester

·      Implementering av oppsøkende metodikk i høyskoleutdanningene gjennom undervisning og utvikling av faglitteratur

·      Initiativ til mer praksisnær forskning

·      Nasjonale fagkonferanser for utekontaktene

·      Legge til rette for fagnettverk nasjonalt og regionalt for alle oppsøkende tjenester

·      Internasjonalt samarbeid og utveksling

Dette har KORUS Oslo fått til tidligere med relativt beskjeden innsats og god dugnadsånd, der de store tjenestene også har bidratt. Med litt drahjelp fra regjeringen kan vi få til dette igjen. Norge har hatt oppsøkende tjenester – utekontakter – i de større byene i over 50 år. Nå håper vi regjeringen sikrer særlig de små tjenestene i distriktene i vårt fagfelt framover. Om de gjør det skal vi selvfølgelig også bidra til nye faglige løft for sårbare unge i en forebyggingsreform. Med den brede satsingen regjeringen legger opp til overfor sårbare unge vil det være lurt å ha med utekontaktene sin erfaring og kompetanse og det oppsøkende feltet i utformingen av forebyggingsreformen. Vi er klare til å bidra.