JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
For å kunne gjøre en god jobb, må vi først og fremst skape en god relasjon til de vi ønsker å jobbe med, skriver Mudassar Mehmood i dette debattinlegget.

For å kunne gjøre en god jobb, må vi først og fremst skape en god relasjon til de vi ønsker å jobbe med, skriver Mudassar Mehmood i dette debattinlegget.

Privat

Råd til dere som jobber med ungdom i utsatte miljøer

Når vi skal jobbe forebyggende opp mot utsatte ungdommer, er måten vi går fram på svært viktig.
21.02.2022
08:36
24.02.2022 11:06

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her. 

Helt siden jeg var ung har jeg engasjert meg for vanskeligstilte og sårbare ungdommer. Jeg har lenge jobbet med ungdom og unge voksne i bydel Søndre Nordstrand. Der jobber jeg med å legge til rette for kompetansehevende tiltak og kursing for ungdom og unge voksne og forsøker å være en tydelig stemme for dem blant annet ved å holde foredrag.

Når vi skal jobbe forebyggende opp mot utsatt ungdom, er måten vi går fram på svært viktig. For å kunne gjøre en god jobb, må vi først og fremst skape en god relasjon til de vi ønsker å jobbe med. Den relasjonen tar ofte tid å skape, men vil være viktig i det videre arbeidet.

Samtidig er det viktig at vi snakker på deres nivå og at vi ikke framstår som autoriteter. Vi må være oppriktige i møtet med de unge slik at de får inntrykk av at vi vil dem godt. Det vil videre skape tillit og troverdighet i relasjonen, noe som igjen vil gjøre det enklere å nå inn. Men det må være en balansegang her. Jeg råder derfor dere som jobber med barn og unge til å tørre å stille de vanskelige spørsmålene når det er behov for det. Og så må dere være konfronterende når det er nødvendig.

Drapet på en 19-åring utløste flere forebyggende tiltak: På Mortensrud starter de allerede med seksåringene

Det er også viktig å vite hvor ungdommen kommer fra i ulike saker. Det er særdeles viktig for folk som jobber forebyggende å ha kulturell og religiøs kompetanse. På den måten får vi en viss forståelse for hvorfor de unge handler slik de gjør i noen tilfeller. Enkelte ting er sensitive og da er det greit å ha kjennskap til det.

Det er også svært viktig for sosialarbeidere, barnevernspedagoger og andre som jobber forebyggende å kjenne til de ulike tiltakene og tilbudene som finnes i området. Det er ikke alltid du selv har løsningen, men da er det viktig å vite hvilke kanaler du kan benytte deg av. I den forbindelse er det vesentlig å legge til rette for god dialog mellom de ulike instansene og aktørene i området slik at dere har en kontinuerlig dialog og er sammen om det som gjøres.

Og så må de unge ha trygge møteplasser hvor de kan gjøre det de trives med samtidig som de kan få oppfølging av trygge voksne. Gode arenaer for forebyggende arbeid er avhengig av voksne som har kompetanse til å observere og fange opp faresignaler på et tidlig stadium.

Det innebærer at du som voksen er kjent med behovene de unge har, samtidig som dere vet hva som kan være potensielle løsninger og hvordan tiltakene skal iverksettes.

21.02.2022
08:36
24.02.2022 11:06