JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NTNU-forsker bidrar til høyreradikal propaganda

Øyvind Eikrem politiserer et drap og generaliserer ofrene og voldsutøveren på Resett. Ikke i tråd med Institutt for sosialt arbeids etiske retningslinjer, skriver to PhD-kanditater i sosialt arbeid.
To mindreårige asylsøkere ble drept i Trondheim 17. september. Førsteamanuensis Øyvind Eikrems kommentarerom drapet på Resett strider mot universitetets etiske retningslinjer, skriver Kenneth Arctander Johansen og Dagny Adriaenssen Johannessen i dette innlegget.

To mindreårige asylsøkere ble drept i Trondheim 17. september. Førsteamanuensis Øyvind Eikrems kommentarerom drapet på Resett strider mot universitetets etiske retningslinjer, skriver Kenneth Arctander Johansen og Dagny Adriaenssen Johannessen i dette innlegget.

Ned Alley / NTB scanpix

Førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, Øyvind Eikrem, uttalte seg nylig til nettstedet Resett om dobbeltdrapet som fant sted i Trondheim 17. september. Ifølge NRK er alle tre involverte i saken enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan. Det er viktig at fagfolk bidrar i det offentlige ordskiftet, men vi stiller oss spørrende til NTNU-forskerens bidrag i denne saken.

Eikrem sier at dobbeltdrapet feilaktig fremstilles som bare en tragedie. Han indikerer at narrativet er naivt fordi det er «løsrevet fra det vi vet om hvordan mennesker egentlig oppfører og endrer seg». Ifølge Eikrem har de unge mennene som kommer til Norge vokst opp i brutale, patriarkalske kulturer, under krigslignende forhold med voldelig oppdragelse, noe som har påvirket deres psykologiske fungering. Han antyder at den generelle oppfatningen er at så lenge personene blir behandlet godt og med omsorg, så vil alt gå bra. Vi må forvente slike hendelser med den naive innvandringspolitikken vi fører i Norge, ifølge Eikrem.

Han har et poeng i at flyktninger som kommer til Norge ofte bærer med seg en ballast. Det er gjerne grunner til at de søker asyl. Dette er en ukontroversiell sannhet som også er gjenstand for offentlig debatt. At vi ikke har gode nok tjenester for å ivareta enslige mindreårige asylsøkere blir beskrevet av hans kollega Berit Berg, som stiller seg kritisk til at mottakene og ikke barnevernet har ansvaret for denne sårbare gruppen.

Vi kan ikke se at Eikrem har tidligere utgitte publikasjoner som underbygger Resetts omtale av ham som forsker med spesiell ekspertise i denne sammenhengen. Det gir oss grunn til å stille noen etiske spørsmål. Eikrem bruker anledningen til å politisere et drap han trolig har lite kunnskap om, der han generaliserer ofrene og voldsutøveren. Og dette til et nettsted som har blitt felt i PFU (Pressens faglige utvalg) for å spre høyreekstrem propaganda, der redaktøren er nektet opptak i Redaktørforeningen grunnet gjentatte brudd på Vær varsom-plakaten.

Som Eikrem vet, utøver sosialarbeidere et fag forankret i yrkesetiske prinsipper som sier at de skal bekjempe urimelig forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet og kultur. Samtidig skal de være kritiske til likebehandling og standardiserte tiltak i møte med ulike situasjoner og behov. I NTNU sine etiske retningslinjer finner vi dessuten at en av universitetets oppgaver er å delta i en kunnskapsbasert offentlig debatt, der de skal bruke sin beste viten til beste for samfunnet. Deres virksomhet skal fremme utvikling, menneskerettigheter og tverrkulturell dialog.

Vi kan ikke se at Eikrem bruker sin beste viten for å fremme utvikling og tverrkulturell dialog. Han bekjemper heller ikke forskjellsbehandling, og har ikke presentert forslag om tilpassede tiltak i situasjoner til personer med ulike behov. Vi kan rett og slett ikke finne igjen sosialt arbeids eller NTNUs etiske retningslinjer i Eikrems bidrag hos Resett.

For NTNU burde dette være bekymringsverdig med tanke på at Eikrem underviser framtidige sosialarbeidere som kommer til å skulle være ansvarlige for oppfølgingen av nettopp enslige mindreårige asylsøkere.