Solfrid Rød

Ungdomsarbeid

Joachim Bjerkvik
DUE – Der ungdommen er
Metodehåndbok
Utekontakten i Bergen 2012
28.11.2013
14:28
27.08.2015 20:01

DUE er et barnevernstiltak og bo- og nærmiljøtiltak for ungdom i Bergen kommune. De har laget en modell hvor de lager prosjekt rundt hver ungdom utfra hva ungdommen trenger. Et tett samarbeid mellom Nav kommune og barnevernstjenesten er en vesentlig del av tiltaket. God oppfølging inn i bolig er også et viktig element.

60 ungdommer i Bergen får hjelp gjennom DUE hvert år.

Bergen kommune har jobbet med utviklingen av modellen med støtte fra Husbanken. Nå har de laget en håndbok hvor de går gjennom elementene i modellen.

28.11.2013
14:28
27.08.2015 20:01