Solfrid Rød

Løsninger i oppdragelsen

Ben Furman:
Jeg er stolt av deg!
Fem leksjoner i løsningsorientert foreldreskap og barneoppdragelse
Gyldendal Akademisk 2012
11.12.2013
08:58
27.08.2015 20:01

Ben Furman, populær foredragsholder og psykolog, synes det er altfor mye psykologsnakk om lidelsens årsaker, og at det fører til en skjebnetro på barndommens avgjørende betydning. Han er alltid på jakt etter gode løsninger, og oppfordrer til å se framover. Men det er alltid rom for forbedringer i ethvert barns barndom. I denne boka gir han tips om hvordan foreldre og andre voksne som har med barn å gjøre, kan forbedre samspillet med barna.

Ros er viktig, men det må brukes ned forstand. Og har du tenkt på at takking er en fin måte å gi ros på? Indirekte ros og ros uten ord er andre former for ros som kanskje er ubevisst hos mange.

Andre tema er: hvordan får du barn til å høre etter? Hvordan kan du hjelpe barn med å overvinne problemer og vansker? Og hvilken respons gir du når barnet har gjort noe galt?

Ikke minst tar forfatteren opp hvordan man kan takle situasjonen hvis de voksne ikke er på linje med hverandre når det gjelder oppdragelsen.

Boka er kort og konkret, med fargerike illustrasjoner og gode øvelser.

11.12.2013
08:58
27.08.2015 20:01