Solfrid Rød

Dysleksi, et sammensatt problem

Turid Helland:
Språk og dysleksi
Fagbokforlaget 2012
11.12.2013
08:58
27.08.2015 20:01

Dysleksi, lese- og skriveproblemer, består av flere elementer. Det må analyseres både på biologisk, kognitivt og symptomatisk nivå. Også miljø spiller inn.

I boka ser Turid Helland på barns språkutvikling, spesifikke språkvansker, en oversikt over dysleksi, og hvordan dysleksi spiller inn i forhold til flerspråklighet og matematikklæring. Hun presenterer også effektstudier og utredning av språk og dysleksi, tiltak og rettigheter samt dysleksi i et livsløpsperspektiv.

Forfatteren er lærer, spesialpedagog og logoped, og underviser mastergradsstudenter i logopedi.

11.12.2013
08:58
27.08.2015 20:01