Behov for penger til kommunene

Kommunene må rustes opp til å ta bedre vare på de som trenger velferdstjenestene mest, mener Randi Reese.
13.05.2009
12:15
16.12.2013 10:06

mia.paulsen@lomedia.no

- Vi har valgt robuste kommuner som bærebjelke i velferdsstaten. Da må vi ha et styre som tilrettelegger for at kommunene kan gjøre jobben, sa Randi Reese i sitt innlegg på LO-kongressen om den faglige og politiske situasjonen.

Hun tilføyde at vernepleiere og sosialarbeidere møter de som står svakt i samfunnet hver dag. Mennesker med sammensatte utfordringer i livet, som kanskje har behov for velferdstjenester hele døgnet. Som er fattige, har psykisk utviklingshemning eller rusproblemer, eller bor i barneverninstitusjoner.

Må si fra

-- Det har vært en god satsing på hele befolkningen i form av skole, barnehager og sykehus. Men innbyggerne som FOere møter, står langt bak i køen. Derfor må vi si fra på vegne av dem, sa Reese. Hun ønsket en nasjonal opptrappingsplan for kommunene for å gi en styrking av kommunale velferdstjenester.

Kan bli dårligere

-- Men hvis det ikke kommer penger på bordet, blir tjenestene dårligere til de som trenger velfredstjenestene mest, sa Randi Reese til applaus fra salen.

Randi Reese sa seg også fornøyd med signalene fra Jens Stoltenberg når det gjelder likelønn. Men hun mente at avgjørelsene i saken må skje etter åpen debatt og ikke i et bøttekott med LO og Arbeidspartiet til stede.

13.05.2009
12:15
16.12.2013 10:06