Barnevernet i Oslo granskes

Bydelssammenslåing og ny finansieringsordning har skapt vansker for barnevernet i Oslo. Nå skal tjenesten granskes for å se om det er begått lovbrudd.
24.06.2005
12:50
15.12.2013 21:04

”Flere barn og unge i Oslo har ikke har fått den hjelp de har krav på etter loven, og til riktig tid”.

”Hjelpetiltak i barnevernet er blitt forsinket av økonomiske grunner”

”Faglige vurderinger tilsidesettes av økonomiske hensyn i noen bydeler.”

”Barnevernet skjuler omsorgssvikt i Oslo”

Dette er påstander hentet fra oppslag blant annet i Aftenposten og Dagsavisen de siste ukene. Det er påstander som disse som er bakgrunn for at partiene i bystyret nylig gikk ut og krevde en granskning for å undersøke om det har skjedd lovbrudd. Kontrollutvalget har sluttet seg til kravet, og skisse for et prosjekt skal være klar i slutten av august. Omleggingen av finansieringsordningen har fått mye av skylden for problemene i Oslo. Blant annet legger FO-tillitsvalgt Pål Andreassen skylden på denne omleggingen for at barneverninstitusjonene i hovedstaden nå opplever en ren lederflukt. Den nye ordningen med stykkpris har gjort situasjonen uholdbar for de ansatte i barnevernet, hevdet han i et intervju med Fontene nylig.

Fafo-rapport En nylig framlagt Fafo-rapport antyder også at omleggingen av finansieringsordningen kan ha bidratt til problemene, selv om forskerne uttrykker seg noe mer forsiktig: ”Enkelte aspekter ved denne omleggingen og en del hendelser uavhengig av denne kan ha bidratt til at situasjonen ikke er blitt lettere”, heter det i rapporten. Rapporten peker også på at bydelssammenslåingen i 2004 har tatt mye oppmerksomhet for mange av barneverntjenestene. Enkelte barnevernstjenester har flyttet kontoret hele tre ganger i løpet av fjoråret. Det har naturlig nok gjort det vanskelig å etablere nye måter å jobbe på. Enkelte barnevernstjenester har også fått redusert antall stillinger ved sammenslåingen, samtidig som saksmengden ikke har gått ned, men kanskje tvert imot økt, påpeker rapporten.

Godt å se at det nytter Det er både bra og viktig at barneverntjenesten i Oslo nå skal granskes, mener 3.nestleder i FO, Ingri-Hanne Brænne. Det er mange stemmer som er kommet fram den senere tida, både fra ansatthold og dels også fra brukerhold, påpeker hun. Brænne synes FO, og spesielt FO i Oslo har gjort en god jobb i å få satt fokus på problemene. Hun er spesielt godt fornøyd med innsatsen FO-tillitsvalgte gjorde under den åpne høringen som ble arrangert nylig. Nå ser hun fram til å få en undersøkelse på bordet:

– Det er positivt at vi nå får en undersøkelse som kanskje kan være med og tegne et mer nyansert bilde av utfordringene. Det kan være greit å få hevet seg litt fra individfokuset og over på bydel og kommune. Trolig er ikke stykkprisen eneste årsak til problemene. Bildet er nok noe mer sammensatt enn det, sier Brænne.

Antall nye meldinger har økt med 3 prosent siste året, til 3292.

Andel henlagte meldinger har gått ned 1 prosentpoeng, fra 32 til 31 prosent

Andel henlagte undersøkelser har økt med 3 prosentpoeng, fra 47 til 50 prosent

Andel fristoversittelser for gjennomgang av meldinger har gått ned, fra 5 prosent til 2 prosent

Andel oversittelser av undersøkelsesfristen har ligget på 13 prosent de to siste årene

Tallene er hentet fra tilsynsrapport fra fylkesmannen i Oslo og Akershus 2004

24.06.2005
12:50
15.12.2013 21:04

Antall nye meldinger har økt med 3 prosent siste året, til 3292.

Andel henlagte meldinger har gått ned 1 prosentpoeng, fra 32 til 31 prosent

Andel henlagte undersøkelser har økt med 3 prosentpoeng, fra 47 til 50 prosent

Andel fristoversittelser for gjennomgang av meldinger har gått ned, fra 5 prosent til 2 prosent

Andel oversittelser av undersøkelsesfristen har ligget på 13 prosent de to siste årene

Tallene er hentet fra tilsynsrapport fra fylkesmannen i Oslo og Akershus 2004