Avviste anke på sjikanedom

Lagmannsretten har nå avvist fra anken fra ekteparet fra Mosjøen som nylig ble dømt i tingretten for å ha sjikanert barnevernsansatte i Vefsn.
29.04.2008
14:02
16.12.2013 04:59

Det dømte ekteparet fra Mosjøen, Arild og Turid Holta, har i en årrekke hengt opp plakater med bilder av barnevernsansatte og andre offentlige personer i lokalmiljøet som i sterke ordelag kritiserer barnevernet, og spesielt barnevernet i Vefsn. Plakatene ble også lagt ut på internett på et forum der barnevernsovergrep diskuteres. Ansatte er avbildet og identifisert med navn og koplet til negativ informasjon om barnevernet. Ekteparet ble i Alstahaug tingrett dømt til å betale bøter på henholdsvis 5000 og 10 000 kroner.

Lagmannsretten aviste anken

Noe Arild Holta ikke var særlig overrasket over. Etter dommen hadde falt sa han til Fontene at dette var som forventet og at han ikke angret på det de har gjort. Selv etter at dommen var kjent forsatte ekteparet Holta å produsere plakater og henge opp. Holta var overbevist om at de kunne anke saken videre til lagmannsretten. Nå har lagmannsretten avvist denne anken ogk at sjikanedommen er rettskraftig. Det er blant annet en av dem som ble uthengt i lokalsamfunnet, enhetsleder i barne- og ungdomstjenesten Anne lise Bangsund glad for.

Også FOs tillitsvalgte mener det er en viktig prinsipiell dom som er falt. FO har siden 2004 har kjempet en tøff kamp mot at offentlige ansatte blir uthengt på nettsider eller på andre måter i lokalsamfunnet. FO-leder Randi Reese håper nå at denne dommen vil få fortsatt på regjeringens arbeid med å få til en lovendring på dette område slik at de offentlige ansatte kan utføre jobben sin i fremtiden uten å risikere å bli uthengt. Barne- og Likestillingsdepartementet har i flere måneder nå hatt et samarbeid med Justisdepartementet for å se nærmere på saken.

Straffbart

Statsadvokat Jenny Sellæg begrunnet foreleggene med at ekteparet har gjort seg skyldig i straffbare handlinger. Hun var da uenig med politiet på Helgeland som mente at kampanjen mot barnevernet i Vefsn måtte være lovlig i henhold til bestemmelsene om ytringsfriheten. Sellæg viste til straffelovens paragraf 390a – det vil si plagsom eller hensynsløs atferd overfor en annen persons privatliv – og åndsverklovens paragraf 54 som forbyr offentliggjørelse av bilder uten fotografertes samtykke. Parets advokat Ola Lunde, forsvareren, sa umiddelbart at dommen ble anket fordi han mente retten hadde vurdert hensynet til ytringsfrihet feil. Nå er anken avvist og dommen er rettskraftig.

29.04.2008
14:02
16.12.2013 04:59