JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kritikk tross storsatsing

Barnevernpakken på 390 millioner kroner er den største satsingen på barnevernet siden 1990-tallet. Barneminister Audun Lysbakken lover flere penger til kommunene i årene som kommer. Men størstedelen av asylbarna står fortsatt utenfor barnevernet.
06.10.2010
09:48
16.12.2013 14:17

vibeke.liane@lomedia.no

– Dette er bare en begynnelse. Vi har beregnet at kommunene trenger 1 500 nye stillinger. Det kommer 200 stillinger i løpet av året, 400 neste år. Jeg vet ikke om vi vil øremerke midlene i 2012. Det er avhengig av hvor vi ser at behovet er størst, sier han i en kommentar til Fontene.

Opptrapping over år

Regjeringen vil øremerke 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet i 2011. – Vi vil gjøre den kommunale barneverntjenesten til et sted hvor flere med kompetanse ønsker å være, sier Lysbakken.

Fylkesmennene skal fordele de øremerkede midlene, søknadsfristen for kommunene er 31.12. Statsråd Lysbakken sier at kommunene kan søke ut fra belastningene i barnevernet og levekårene i befolkningen.

Departementet vil ikke straffe kommuner som allerede har sørget for å ha en tilfredsstillende bemanning i barnevernet. De kan søke om midler til kompetanseheving, forteller Lysbakken.

Små kommuner som viser vilje til samarbeid på tvers av kommunegrenser vil også bli prioritert.

Diplom for kutt

På pressekonferansen som barne- og likeministeren holdt tirsdag ettermiddag fikk han mye ros fra fagfolk for satsingen på barnevernet. Men han ble møtt med plakater fra en delegasjon fra Press – ungdomsorganisasjonen til Redd Barna. Regjeringen kutter budsjettet for enslige mindreårige asylsøkere med 60,5 prosent, på grunn av at det kommer færre asylsøkere til landet. Noe som blant annet er et resultat av regjeringens restriktive asylpolitikk, en asylpolitikk som SVeren Lysbakken er i mot.

– Dere har gjentatt denne mangelen på prioritering så mange ganger at du fortjener diplom, sier ungjenta i det hun overrekker diplomet.

Raskere bosetting

Lysbakken frykter ikke at budsjettkuttet. Regjeringen har økt bevilgningen for en raskere bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere med 8,5 prosent, budsjettposten blir neste år på 4 781 244 000 kroner.

– Ventetiden for unge i mottak må ned. Det er et problem at mange kommuner heller vil ta imot voksne asylsøker enn enslige mindreårige. Derfor øker vi integreringstiltakene for enslige mindreårige asylsøkere, sier Lysbakken.

Regjeringen innfører også integreringstiltak for barn som blir født mindre enn seks måneder etter at moren bosetter seg i kommunene.

– Dette handler ikke om mange tilfeller, men det er viktig tiltak for dem det gjelder, framholder Lysbakken.

Frykter skyggebarnevern

Generalsekretær Marianne Borgen i Redd Barna roser satsingen på barnevernet, men er skuffet over kuttet i budsjettet for enslige mindreårige asylsøkere. – Jeg er spesielt bekymret for at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år må bo i asylmottak istedenfor at de er under barnevernet som andre barn her i landet. – Kuttet i budsjettet betyr ikke at vi ikke gjør noe for denne gruppen. Jeg tror raskere bosetting er en av løsningene.

Marianne Borgen frykter at regjeringen innfører et skyggebarnevern. – Asylmottak er ikke et sted for barn. Institusjoner for enslige mindreårige asylsøkere som er lagt under barnevernet har en helt annen kvalitet på bemanningen og flere ansatte. Det sikrer dessuten barna en bedre tilsynsordning og klagemulighet, sier Borgen.

Hun mener regjeringen burde hatt råd til en satsing på området. – De har frigjort en milliard på statsbudsjettet på grunn av innstrammingen i asylpolitikken, de kunne brukt noe av midlene på enslige mindreårige asylsøkere, sier Borgen.

Bygger rusinstitusjoner

FO-leder Randi Reese uttrykker bekymring for at departementet vil opprette statlige institusjoner for ungdom med store rusproblemer.

– Barna bor i kommunene. Vi klapper ikke høyest når dere snakker om å opprette institusjoner for barn med rusproblemer. Man når du lover at institusjonene skal være små, er betenkelighetene våre mindre.

06.10.2010
09:48
16.12.2013 14:17