JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– For svakt om fattigdom

Et budsjett for arbeid og velferd, er overskriften som finansminister Sigbjørn Johnsen gir dagens statsbudsjett. FO-leder Randi Reese er ikke enig.
05.10.2010
14:16
16.12.2013 14:16

mia.paulsen@lomedia.no

Hun mener budsjettet er altfor svakt når det gjelder å sikre mot fattigdom.

– Når vi vet at 10 prosent av Norges befolkning fortsatt har lav inntekt, er det viktig å tenke at alle som kan hjelpes i arbeid eller aktivitet skal få den hjelpen de trenger. Dette er noe regjeringen har flagget heftig, sier Randi Reese.

Ikke økning for Nav

Bevilgningene til Nav videreføres uten noen markert økning, bortsett fra 10 millioner som skal brukes til å planlegge bedre IKT-løsninger. Arbeidsdepartementet ønsker dessuten at Arbeids- og velferdsetaten skal jobbe med å utvikle et kvalitetssystem og et bedre kunnskapgrunnag om kvaliteten i saksbehandlingen. Fem millioner kroner skal gå til å forebygge og avdekke trygdemisbruk.

Positivt

Randi Reese sier at hun ser en del positive enkeltsaker for å forebygge og bekjempe fattigdom. Hun mener for eksempel det er positivt at Regjeringen bevilger 175 millioner kroner for at flere skal kunne fullføre videregående opplæring. Det er også positivt at Kunnskapsdepartementet foreslår at studenter som ikke kan jobbe ved siden av studiet eller i feriene på grunn av nedsatt funksjonsevne skal få høyere stipend hver måned i tillegg til 12 måneder med studiestøtte.

Men forbundslederen er skuffet over at Regjeringen ikke signaliserer at de vil styrke den sosialfaglige kompetansen i Nav, slik at også andre grupper får hjelp inn i arbeid eller aktivitet.

– For vi ser at Regjeringen ikke satser på å styrke den statlige og kommunale instansen som skal bistå med sosialfaglig personale, sier hun.

– Bør øremerke

Fra og med neste år skal kommunene overta ansvaret for kvalifiseringsprogrammet. Totalt vil dette koste 1 240 millioner kroner neste år, som betyr en økning på 65 millioner kroner. Ifølge regjeringens anslag vil det gi rom for 71 200 tiltaksplasser i gjennomsnitt.

FO er ikke begeistret for at kommunene skal ha ansvaret via rammebevilgninger. Reese sier at hun er stygt redd for at pengene vil forsvinne som andre ting inn i kommunerammene.

– Kvalifiseringsstønaden bør være øremerket, sier Randi Reese. Hun sier at FO dessuten ønsker at kvalifiseringsstønaden skal økes fra 2 til 3 G (3 ganger folketrygdens grunnbeløp).

– Mangler kommuneperspektiv

Arbeidsdelingen i Nav har vært tema for utredning. I budsjettet signaliserer departementet at de vil lovfeste at det bare skal være en leder ved hvert Nav-kontor. Det betyr at det må skje endringer i de kontorene som har valgt to-leder-løsninger, blant annet Oslo. Arbeidsdepartementet skriver at dette må skje i en dialog mellom staten og kommunene.

Dette er ikke i pakt med hva FO ønsker. FO har tidligere signalisert at det må være mulig å velge ledermodell for Nav-kontorene.

Ifølge Reese er budsjettet i sin helhet preget av at man betrakter Nav som en statlig institusjon. – Det kommunale perspektivet er helt utelatt, sier hun.

Ikke normering av sosialhjelp

FO har i mange år argumentert for normering av den kommunale sosialhjelpen. Men heller ikke i dette budsjettet foreslår Regjeringen noen normering. Det er heller ikke foreslått at satsene skal reguleres etter satsene til Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO).

– De som ikke kan være i arbeid eller aktivitet må få mulighet til å leve verdige liv. Budsjettet betyr at mange barn i fattige familier fortsatt ikke får forbedret sine vilkår, sier Randi Reese.

Reduksjon

Norge er i øyeblikket velsignet med lav ledighet (3,5 prosent) og synkende sykefravær. Det betyr at både sykepengeutgifter og dagpengeutgifter etter beregningene vil gå ned i 2011. Utgiftene til sykepenger vil i så fall bli 32 milliarder i 2011.

05.10.2010
14:16
16.12.2013 14:16