JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Utviklingshemmede utenom pengestrømmen

Kommunetilskuddene nesten fordobles. Det vil neppe utviklingshemmede nyte godt av, tror FOs Siv Karin Kjøllmoen.
05.10.2010
13:53
16.12.2013 14:16

edv@lomedia.no

Skal de utviklingshemmede endelig får dekket det de har rett til i henhold til 20 år gamle stortingsvedtak om individuelt tilpassede boliger, medbestemmelse og tjenester der de bor? Det tror ikke FOs 1. nestleder Siv Karin Kjøllmoen.

– Tilbudene for utviklingshemmede er noe helt annet enn det vi så fram til da kommunene overtok ansvaret på 1990-tallet, kommenterer FOs Siv Karin Kjøllomen om Statsbudsjettet.

Bra enkelttiltak, men trist bilde

Kommunene har hatt mange år på seg til å ta ansvar, men bygger ut store boligkomplekser for psykisk syke, rusavhengige og utviklingshemmede i strid med reformen for 20 år siden. Boligene mangler kompetente fagfolk. Dagens budsjettforslag imponerer ikke Kjøllmoen.

– Det er mange bra enkeltvedtak for mennesker med nedsatt funksjonsevne, mener Kjøllmoen.

For eksempel skyss til SFO, støttetiltak for foreldrene og et nytt informasjonsprogram fra BLD om mennesker med utviklingshemming. Men i det store budsjettbildet er utviklingshemmede omtrent helt fraværende, påpeker hun.

Utenom pengestrømmen

Kommunene får radikalt økte rammetilskudd det kommende året, fra 55 milliarder kroner i forrige budsjett til oppunder 100 milliarder kroner. Det vil neppe de utviklingshemmede merke noe til, mener Kjøllmoen.

– Heller ikke denne gang kom det øremerkede midler til å løfte tjenestene for utviklingshemmede. Kommunene har i mange, mange år underbudsjettert dette feltet.

Pengene går ifølge Kjøllmoen isteden til en rekke nye oppgaver som nå tilfaller kommunene, som Navs kvalifiseringsprogram.

Underbudsjettert tvang

Lite satsing på å ansette kompetente fagfolk eller øke antall heltidsstillinger i tjenestene –Kommunene har mye å svare for, mener en noe pessimistisk Kjøllmoen.

– De satser på konkurransedyktig lønn for ingeniørene sine framfor å tiltrekke seg miljøterapeutisk kompetanse.

Det merker de utviklingshemmede på kroppen. Hele 80 prosent av kommunene har dispensasjon fra lovkravet om fagkompetanse blant ansatte som skal utøve tvang og makt. Kommunene har ifølge Kjøllmoen gjort liten innsats for kompetansehevende tiltak som kunne forebygge bruken av tvang.

Flertallet vinner

Andre tjenester til utsatte grupper, som barnevernet, mottar øremerkede midler i dette budsjettet – mye på grunn av de negative presseoppslagene om barnevernsbarna de siste par årene, tror Kjøllmoen. Utviklingshemmede har ikke så sterke pressgrupper i ryggen.

– Kommunene tar mest hensyn til sakene de fleste innbyggere er opptatt av, som skole, eldre og sosialhjelp, sier FOs 1. nestleder.

– At det legges fram et budsjett som omtrent ikke nevner utviklingshemmede, taler imot inkluderingsdepartementets intensjoner. Utviklingshemmede må nevnes tydeligere i framtidige budsjetter. Hvis ikke forblir de usynlige.

05.10.2010
13:53
16.12.2013 14:16