JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frykter rasering av tilbud til utviklingshemmede

Flere ansatte ved Kapellveien habilteringssenter og Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter i Oslo kan miste jobben når Ahus overtar ansvaret for pasientene i bydelen Alna, Grorud og Stovner fra nyttår.

vibeke.liane@lomedia.no

Stiftelsen Nordre Aasen som driver tilbudene har fått beskjed fra Oslo Universitetssykehus, som i dag kjøper tjenestene, at omorganiseringen innebærer at 25 prosent av tjenesten faller bort. Stiftel har hatt driftsavtale med Ullevål UUniversitetssykehus siden 1994.

Mange brukere

Kapellveien habiliteringssenter gir tilbud til 220 brukere opp til 18 år med utviklingshemning, autisme, Aspberger syndrom og spesifikke språkvansker. Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter gir et tilbud til 160 brukere i året med store sammensatte funksjonsvansker, store spisevansker, forsinket og eller manglende språk og ervervede hodeskader.

Kapellveien har 39 stillinger hvor alle har treårig høyskoleutdanning, i tillegg har senteret fire psykologer.

Ved Nordre Aasen er det 25 stillinger med treårig høyskoleutdanning.

Nå ligger mange an til å miste jobben.

Tidkrevende oppfølging

Lederne ved de to stiftelsene frykter at brukerne i de tre bydelene vil få et dårligere tilbud enn brukerne i resten av hovedstaden.

"Vi har mulighet til å følge familien over tid, som vi ser er nødvendig da situasjonen/problematikken endrer seg. Dette er tidkrevende arbeid, og derfor et tjenestetilbud som blir vanskelig å videreføre ved en reduksjon," skriver Turid Ommundsen og Morten Sundby i et informasjonsskriv.

Demener Ahus vil bruke lang tid på å bygge opp tilsvarende tilbud til pasientene som flyttes over.

Ahus vil styrke tjenesten

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen fikk spørsmål fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) om konsekvensene av Ahus overtar ansvaret for brukerne i de tre bydelene.

Strøm-Eriksen:" Ved Ahus har det siden 1998 vært en egen avdeling for habilitering av barn og unge som har sikret et godt tjenesteilbud til denne pasientgruppen i hele Akershus. I forbindelse med at Ahus får et større pasientgrunnlag fra 2011, arbeides det med å styrke kapasiteten. "

Tidkrevende oppbygging

De to ser ikke bort fra at en reduksjon av tilbudet, og atnedbemanning av tjenestene også rammer brukere i de øvrige bydelene i Oslo. "Det har tatt mange år å bygge opp den kompetansen som er nødvendig for å yte så spesialiserte og komplekse tjenester som disse målgruppene er avhengig av. Fagfeltet er smalt og komplekst, og har vært lite prioritert. Det å ha mange fagfolk på et sted, bidrar også til fagutvikling og stabilitet i personalgruppen. Ved denne reduksjonen vil en stor del av fagkompetansen forsvinne og det vil ta lang tid å bygge denne opp igjen her eller andre steder," skriver Ommundsen og Sundby.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det