JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frykter rasering av tilbud til utviklingshemmede

Flere ansatte ved Kapellveien habilteringssenter og Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter i Oslo kan miste jobben når Ahus overtar ansvaret for pasientene i bydelen Alna, Grorud og Stovner fra nyttår.
29.09.2010
14:16
16.12.2013 14:11

vibeke.liane@lomedia.no

Stiftelsen Nordre Aasen som driver tilbudene har fått beskjed fra Oslo Universitetssykehus, som i dag kjøper tjenestene, at omorganiseringen innebærer at 25 prosent av tjenesten faller bort. Stiftel har hatt driftsavtale med Ullevål UUniversitetssykehus siden 1994.

Mange brukere

Kapellveien habiliteringssenter gir tilbud til 220 brukere opp til 18 år med utviklingshemning, autisme, Aspberger syndrom og spesifikke språkvansker. Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter gir et tilbud til 160 brukere i året med store sammensatte funksjonsvansker, store spisevansker, forsinket og eller manglende språk og ervervede hodeskader.

Kapellveien har 39 stillinger hvor alle har treårig høyskoleutdanning, i tillegg har senteret fire psykologer.

Ved Nordre Aasen er det 25 stillinger med treårig høyskoleutdanning.

Nå ligger mange an til å miste jobben.

Tidkrevende oppfølging

Lederne ved de to stiftelsene frykter at brukerne i de tre bydelene vil få et dårligere tilbud enn brukerne i resten av hovedstaden.

"Vi har mulighet til å følge familien over tid, som vi ser er nødvendig da situasjonen/problematikken endrer seg. Dette er tidkrevende arbeid, og derfor et tjenestetilbud som blir vanskelig å videreføre ved en reduksjon," skriver Turid Ommundsen og Morten Sundby i et informasjonsskriv.

Demener Ahus vil bruke lang tid på å bygge opp tilsvarende tilbud til pasientene som flyttes over.

Ahus vil styrke tjenesten

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen fikk spørsmål fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) om konsekvensene av Ahus overtar ansvaret for brukerne i de tre bydelene.

Strøm-Eriksen:" Ved Ahus har det siden 1998 vært en egen avdeling for habilitering av barn og unge som har sikret et godt tjenesteilbud til denne pasientgruppen i hele Akershus. I forbindelse med at Ahus får et større pasientgrunnlag fra 2011, arbeides det med å styrke kapasiteten. "

Tidkrevende oppbygging

De to ser ikke bort fra at en reduksjon av tilbudet, og atnedbemanning av tjenestene også rammer brukere i de øvrige bydelene i Oslo. "Det har tatt mange år å bygge opp den kompetansen som er nødvendig for å yte så spesialiserte og komplekse tjenester som disse målgruppene er avhengig av. Fagfeltet er smalt og komplekst, og har vært lite prioritert. Det å ha mange fagfolk på et sted, bidrar også til fagutvikling og stabilitet i personalgruppen. Ved denne reduksjonen vil en stor del av fagkompetansen forsvinne og det vil ta lang tid å bygge denne opp igjen her eller andre steder," skriver Ommundsen og Sundby.

29.09.2010
14:16
16.12.2013 14:11