JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvor stor ledelse?

Sju FO-avdelinger har foreslått å utvide arbeidsutvalget til fem eller seks personer. Flertallet i den politiske ledelsen vil fortsatt ha fire.
30.08.2010
12:34
16.12.2013 13:57

solfrid.rod@lomedia.no

Størrelsen på den politiske ledelsen er en av mange saker FOs landsstyre denne uka skal innstille på til kongressen i november. Avdelingene som vil utvide arbeidsutvalget (AU), begrunner forslagene med økende arbeidspress og demokratiske prinsipper

Oddetall

FO Oslo, FO Akershus og FO Møre og Romsdal har foreslått å utvide til fem.

De mener dagens ordning med et AU på fire bryter med prinsippet om at ikke en av yrkesgruppene skal ha flertall aleine ved bruk av leders dobbeltstemme. Det er god organisasjonsskikk å ha oddetall i besluttende organer, skriver avdelingene.

FO Vestfold, FO Hordaland, FO Oppland og FO Hedmark vil utvide til seks. I tillegg til forbundsleder og seksjonsrådsledere ønsker de to nestledere med særskilt ansvar for helse- og sosialpolitikk og tariffpolitikk. Et AU på seks vil gi bedre gruppedynamikk, og rendyrking av ulike roller vil gjøre FO til en mer slagkraftig organisasjon, skriver forslagsstillerne.

Vil styrke påvirkningsarbeidet

I dagens arbeidsutvalg er det bare 2. nestleder, Kjetil A. Ostling, som støtter en utvidelse. Han vil ha to nestledere og tre seksjonsledere i tillegg til forbundsleder. Til Fontene sier Ostling at en slik modell vil frigjøre ressurser og gi seksjonslederen større rom for å jobbe med fag og profesjonsutvikling.

– Et utvidet AU vil gi bedre dynamikk i ledelsen og gjøre FO bedre til å drive et aktivt, realpolitisk påvirkningsarbeid, sier Ostling.

Smidigere med fire

AUs flertallsinnstilling er å videreføre dagens modell med fire.

Fra 1993 til 2002 hadde FO sju personer i den politiske ledelsen. Da kongressen i 2002 vedtok å redusere til fire, var intensjonen en mer handlekraftig og fleksibel ledelse og et klarere skille mellom ledelse og utredning og utføring. Det har FO fått, mener flertallet: «Et lite arbeidsutvalg har vist seg smidig i sin møteform og hvor politikk utvikles på en helhetlig måte.», skriver de.

Et lite AU har også gjort det naturlig å trekke inn andre tillitsvalgte til å representere, noe som har vært positivt, ifølge flertallet. De viser også til at administrasjonen har fått mange nye stillinger, og at effekten av disse er økende.

Kostbart

Kostnadene knyttet til et utvidet AU er ca en million per person. Det har forbundet, i følge AUs innstilling, ikke råd til uten å redusere aktivitet, administrasjon eller overføring til avdelingene.

AUs flertall ønsker heller ikke å gå tilbake til en ledelse der noen bare skal jobbe med yrkesfag. De ønsker at alle i AU skal være ansvarlig for helheten i forbundet.

30.08.2010
12:34
16.12.2013 13:57