JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dyktige og sultefôrede

En faglig sterk, men alvorlig underbemannet barneverntjeneste. NOVA anbefaler fem nye stillinger. Ringsaker kommune strekker seg til to.
09.06.2010
12:34
16.12.2013 13:31

solfrid.rod@lomedia.no

10 av de 12 ansatte oppgir at barneverntjenesten henlegger saker som burde ha resultert i tiltak. Årsaken er manglende ressurser og stort arbeidspress. Det viser en kartlegging NOVA har gjort av barneverntjenesten i Ringsaker kommune.

Etterslep

NOVA konkluderer med at de ansatte holder høyt faglig nivå. Tjenesten har stort sett tilgang på de tiltakene barna og familiene trenger, men den knappe ressurssituasjonen gjør at tiltakene settes inn for sjelden og i for lite omfang.

NOVA anbefaler fem nye fagstillinger for å få Ringsaker opp på nasjonalt gjennomsnittsnivå for dekning i forhold til kommunestørrelse.

I en periode bør kommunen ligge over nasjonalt nivå for å ta igjen etterslepet etter flere år med altfor lite ressurser, mener NOVA. Forskerne oppfordrer Ringsaker til å skaffe seg en barnevernpolitikk både på kort, mellomlang og lang sikt.

Mot strømmen

– Vi ansatte er veldig fornøyde med rapporten. Den støtter det vi har påpekt i årevis, nemlig at barnevernet trenger mer folk og mer penger, sier FO-tillitsvalgt Trond Østerbø.

Han har jobbet i barneverntjenesten i Ringsaker kommune siden 1994, og har opplevd en voldsom økning i saksmengden, uten tilsvarende økning i ressurser.

Antall barn og unge meldt til barneverntjenesten per 1 000 innbyggere under 18 år er fordoblet i Ringsaker fra 2001 til 2009, ifølge NOVA.

I samme periode har kommunene nesten ikke hatt noen økning i andelen barn og unge i barneverntiltak. Dette i motsetning til gjennomsnittet av kommuner i Hedmark og på landsbasis.

6 av 10 henlegges

Ressursmangelen viser seg også i henleggelsesstatistikken: 64 prosent av alle meldinger og undersøkelser ble henlagt i 3. kvartal i fjor. I tillegg kommer en del fristoverskridelser.

For Trond Østerbø og kollegene hans innebærer disse tallene mye stress og bekymring. Når sakene tårner seg opp, går det utover kvaliteten på arbeidet

– Barnevern er utviklingsarbeid. Vi trenger tid og refleksjon. Med store restanser og mye stress, er det fare for å ta for lett på saker, ikke være pågående nok overfor familier som trenger det, sier han.

Særlig de siste to åra har det blitt kritisk, opplever Østerbø.

– Jeg synes fortsatt det er veldig spennende å være sosialarbeider, men sånn som det er nå, greier vi ikke å følge loven.

Ingen garanti

NOVAs anbefaling om fem nye fagstillinger ble presentert for kommunen lenge før rapporten ble offentliggjort i mai. Dette er, ifølge kommunalsjef Lars Erik Hermansen, årsaken til at kommunen i fjor høst ansatte to vikarer, som ble fast ansatt fra januar i år.

En begynnelse, men langt fra nok, understreker Østerbø.

– Vi trenger minst tre til for å komme opp nasjonalt nivå. Og det nasjonale nivået vil jo heves i tida framover, nå som regjeringen satser på barnevern og det trolig blir opprettet nye stillinger i mange kommuner.

Hermansen vil ikke si noe om antall stillinger nå, forsikrer at det er satt i gang arbeid med en barnevernplan, som vil munne ut i en plan for nødvendig bemanning.

– Ringsaker kommune har også vist sin prioritering av området ved at det aldri har vært brukt mer penger til barnevern i Ringsaker kommune enn i 2010, og at dette området har hatt den prosentvis største veksten i budsjettet de siste årene, sier Hermansen.

Prioriterer forebygging

Han deler forskernes bekymring for at beskjeden satsing på hjelpetiltak kan utgjøre en risiko.

– Vil kommunen følge NOVAs anbefaling om at Ringsaker i hvert fall i en periode bør ligge over nasjonalt nivå mht ressurser og ansatte på grunn av etterslep gjennom de siste åra?

– Gjennom arbeidet med en barnevernplan vil vi ha fokus på å sette inn hjelpetiltak der det er størst behov, og i større grad prioritere forebyggende hjelpetiltak og tidlig innsats, sier Hermansen.

Kommunalsjefen slutter seg også til forskernes vurdering av at barneverntjenesten i Ringsaker er faglig sterk og med dyktige medarbeidere.

– Det skulle følgelig ligge godt til rette for å utvikle en godt fungerende barneverntjeneste i Ringsaker, med riktig kvalitet og den best mulige ressursutnyttelse, mener Hermansen.

09.06.2010
12:34
16.12.2013 13:31