JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommunale får mest ut av FO

FOs tillitsvalgte som er knyttet til kommunale arbeidsplasser er svært godt fornøyd med støtten de får fra fylkesavdelingene. Men i Bufetat er det misnøye med støtten.
26.05.2010
14:05
16.12.2013 13:22

mia.paulsen@lomedia.no

Tillitsvalgte i kommunene har klare linjer oppover, og neste ledd er fylkesavdelingene. Der kan de tillitsvalgte henvende seg hvis det oppstår behov for hjelp. Og den hjelpen får de. Tillistvalgte mener avdelingene er tilgjengelige, gir rask hjelp, gode svar, god skolering og sørger for ressurser til klubbaktiviteter. Flere tillitsvalgte sier i en ny Fafo-undersøkelse at avdelingsleder/fylkessekretær er ”helt fantastisk”.

Fafo-undersøkelsen er bestilt av FO for å se på FO fra de lokale tillitsvalgtes ståsted, og ble offentliggjort i går.

Lavt aktivitetsnivå

Men mange av klubbene sliter med lav aktivitet. Fafo-forskerne Kristine Neergaard og Sissel C. Trygstad er overrasket over at FO, hvor det er et tilsynelatende høyt engasjement for brukere, i likhet med andre fagorganisasjoner sliter med å holde oppe aktiviteten. De tillitsvalgte sier at det er dårlig oppmøte på medlemsmøter og at det kommer få tilbakemeldinger fra medlemmene. De minste klubbene kan ha perioder hvor de ligger nede fordi man ikke klarer å få valgt styre. Men stort sett alle klarer å stille forhandlere i de lokale oppgjørene. Det er først og fremst i lønnsspørsmål medlemmene engasjerer seg. -- Lønn engasjerer alle, sier forskerne.

Uklart i Bufetat

I tillegg til lokale tillitsvalgte intervjuet forskerne tre regiontillitsvalgte og seks plasstilitsvalgte i Bufetat. De er mindre fornøyde.

Flere plasstillitsvalgte opplever det som uklart hvem som har ansvar for hva, men ofte er den det regiontillitsvalgte som blir den de forholder seg til.

De regiontillitsvalgte har ulike situasjoner. Noen har egne budsjetter, andre har det ikke. Det betyr at det kan være vanskelig å arrangere samlinger for de tillitsvalgte.

”Kjenner ikke staten”

Tillitsvalgte i Bufetat mener at FO-avdelingene ikke kjenner lov- og avtaleverket i staten godt nok, og de etterlyser mer kompetanse på arbeidstidsordningene.

– Hvorfor står det ikke noe om hva FO mener om langturnus på FOs nettsider, spør en av informantene. Tillitsvalgte fra Bufetat synes heller ikke at LAF (Lønns- og arbeidsforhold)-kursene for nye tillitsvalgte er godt nok tilpasset Bufetat.

I det store og det hele opplever tillitsvalgte i Bufetat at FO-avdelingene er KS-dominert. Signaler fra regiontillitsvalgte går ut på at FO ikke har tatt innover seg at det har pågått en regionalisering. Hvis avdelingene skal bestå, bør man tenke gjennom hvordan tillitsvalgtarbeidet i staten skal foregå og finansieres, antydes det.

FOere i Bufetat er organisert i fem regionale klubber. Hver av dem ledes av en regiontillitsvalgt. Det betyr at tillitsvalgte innenfor samme regionale klubb sokner til ulike fylkesavdelinger. Både fylkesavdelingen og den regiontillitsvalgte har ansvar i forhold til ansatte i Bufetat.

26.05.2010
14:05
16.12.2013 13:22