JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forlik om brukerblokka

NFU ser fram til å blande seg mer opp i husbyggingen for utviklingshemmede etter rettssaken mot Sandnes kommune.
06.05.2010
14:02
16.12.2013 13:15

edv@lomedia.no

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) saksøkte Sandnes kommune i desember. Kommunen gjeninnfører institusjonene, mener forbundet.

Rettssaken gikk i Stavanger tingrett denne uken. Den endte med forlik.

Sandnes forplikter seg dermed til å evaluere utformingen av botilbudet i Vatnekrossen boliger.

Blokka sto ferdig i fjor og huser nå 24 beboere: 12 utviklingshemmede og 12 psykisk syke.

– Hele utformingen oser av institusjon. Med korridorer, avdelingsskilt, materialvalg. Det slår imot deg, sier leder i NFU Sandnes, Steinar Bjugn, til Fontene.

Hvis blokka er en institusjon, strider den mot hvordan Stortinget har bestemt at utviklingshemmede bør bo.

Denne ukens forlik tolker NFU som en klar seier.

– Hadde dette gått til doms, ville det trolig ikke ført til såpass konkrete tiltak, sier saksøker Steinar Bjugn.

Tingretten bestemte tirsdag at boligene i Vatnekrossen skal evalueres med ekstern ekspertise. De skal ha spesielt øye til hva det betyr å plassere såpass forskjellige brukergrupper under samme tak.

Vil stoppe «gettobygging»

– Vi vil stoppe utvikingen hvor kommunene bygger større institusjonsliknende boligkomplekser for utviklingshemmede, forklarer Steinar Bjugn.

Rett over veien har beboerne arbeidsplassen sin, en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid).

Med bare noen meter mellom den samlokaliserte boligen og VTA-bedriften, bærer det preg av institusjonaliert liv atskilt fra resten av samfunnet, mener Bjugn. Hensikten med reformen var tvert imot at utviklingshemmede skulle bo hus med preg av normale hjem og med god avstand til jobben, slik folk flest gjør.

NFU frykter det de omtaler som gettoer.

– Kommunen har bygd ut i Vatnekrossen på grunnlag av tekniske argumenter om økonomi, tilgjengelige tomter og tidspress. Det går på tvers av reformen, sier Bjugn.

Både FOs Siv Karin Kjøllmoen og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har uttalt seg sterkt kritisk til boligblokkene som nå bygges for utviklingshemmede i en rekke kommuner.

Leder i arbeids- og sosialkomiteen Robert Eriksson (FrP) kaller det oppbevaringsbokser.

– Samlokalisering løser boligmangel

Sandnes kommune sliter med boligmangel både for utviklingshemmede og psykisk syke. Boligene i Vatnekrossen ble samlokalisert for å ta unna køen, forklarer rådgiver i Fagstab Levekår i kommunen, Frode Otto.

– Det ble ikke valgt på øverste hylle denne gang. Det ville vært et byggeprosjekt for hver av gruppene. Fordelen er at 24 mennesker nå har fått løst sitt boligproblem, sier Otto på telefon fra Sandnes.

Kommunen sliter med få byggeklare tomter. Alternativet til samlokalisering ville vært flere års utsettelse for de psykisk syke, ifølge Otto, som representerte saksøkte i rettssaken.

Foreldrene til 11 av de 12 beboerne støttet samlokaliseringen, ifølge Stavanger Aftenblad. De fleste pårørende er glade for at kommunen gjør noe for å løse boligmangelen blant utviklingshemmede. Ved årsskiftet sto fortsatt 38 psykisk utviklingshemmede i kø for å få bolig i kommunen.

– Ikke institusjon

Frode Otto i Sandnes kommune understreker at boligene er fordelt på to atskilte enheter med hver sitt personal. Også nattestid.

– Er dette et skritt tilbake til institusjonene, slik NFU hevder?

– Nei. Det er en boligblokk som gir et botilbud til 12 pluss 12 personer. Tjenestene som gis er individuelt lagt opp, sier Otto.

– Betyr forliket med NFU at det ikke blir flere samlokaliserte boliger i Sandnes?

– Det er ingenting i forliket som tilsier at vi ikke skal bygge fler. Vi må vente på evalueringen før vi eventuelt kan konkludere med det, sier Otto.

Vil med på råd igjen

NFU Sandnes hadde inntil for 10-12 år siden et godt samarbeid med kommunen, forteller Steinar Bjugn. Forbundet var tidlig ute med å uttalte seg allerede når reguleringsplanene for tomter til kommunale boligformål ble utarbeidet. Det er det slutt på.

Bjugn håper etter rettsavgjørelsen at NFU blir tatt med på råd igjen.

– Nå må vi komme inn i de eksisterende byggeplanene. Det er den eneste farbare veien for kommunen. Det vet de også.

er en interesseorganisasjon for utviklingshemmede og deres pårørende

har ca. 7 000 medlemmer

har 19 fylkeslag og 240 lokallag

arbeider for bedre levekår for utviklingshemmede

ble stiftet i 1967

driver bistandsarbeid i en rekke land

var pådriver for reformen rundt 1990, da sentralinstitusjonene (HVPU) ble nedlagt

06.05.2010
14:02
16.12.2013 13:15

er en interesseorganisasjon for utviklingshemmede og deres pårørende

har ca. 7 000 medlemmer

har 19 fylkeslag og 240 lokallag

arbeider for bedre levekår for utviklingshemmede

ble stiftet i 1967

driver bistandsarbeid i en rekke land

var pådriver for reformen rundt 1990, da sentralinstitusjonene (HVPU) ble nedlagt