– Tar ikke likelønn på alvor

Arbeidsgiverne viser ikke vilje til å ta likelønn på alvor, mener FO-leder Randi Reese. Det er nå brudd i både staten, kommunesektoren og Oslo kommune.
30.04.2010
17:36
16.12.2013 13:11

solfrid.rod@lomedia.no

Arbeidsgivernes økonomiske tilbud har, ifølge Reese, gjennomgående tatt utgangspunkt i resultatet i frontfaget i privat sektor.

– Innenfor KS-området er for eksempel over 77 % av de ansatte kvinner. Da burde det være opplagt at de økonomiske rammene må være høyere i offentlig sektor enn i privat sektor dersom likelønnsutfordringene skal løses. Når arbeidsgiverne ikke er villige til å ta dette inn over seg sier det seg selv at forhandlingene blir vanskelige, sier Reese.

Krever strukturelle grep

Arbeidsgiversidens ønske om lokale forhandlinger er også uakseptabelt i et likelønnsperspektiv, påpeker Reese.

– Arbeidsgivernes modell med å overlate en stor del til lokale forhandlinger er helt uegnet for å få til et likelønnsløft, noe som også ble understreket av Likelønnskommisjonen.

Problemet med ulikelønn kan ikke løses individuelt, det krever strukturelle grep, mener FO og LO.

– I våre krav har vi kommet med en rekke forslag til hvordan dette kan gjøres, men arbeidsgiverne viser ingen vilje til å gå inn i reell diskusjon om disse kravene, sier Reese.

Meklingen starter neste uke. Om den ikke fører fram, kan det bli streik fra slutten av mai.

30.04.2010
17:36
16.12.2013 13:11