JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Studenter på offensiven

Bedre utdanning og større makt i FO. Det er blant kravene til FO-studentene, som i helgen har vært samlet til landsting i Trondheim.
12.04.2010
08:58
16.12.2013 13:00

solfrid.rod@lomedia.no

Studentene stiller med 23 forslag på FO-kongressen i november. Flere av forslagene har som mål å øke studentenes innflytelse i forbundet. Studentene utgjør 10 prosent av FOs medlemmer og står for en stor del av rekrutteringsarbeidet.

Krever stemmerett

I dag møter studentenes to representanter i FOs landsstyre kun med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Det vil de ha endret. Landstinget vedtok enstemmig arbeidsutvalgets forslag om å endre vedtektene, slik at den ene av de to studentrepresentantene også får stemmerett.

Et tilsvarende endringsforslag om stemmerett ble vedtatt for styrene i FO-avdelingene.

Eivind Tveit fra Høgskolen i Lillehammer la fram et forslag om at studentene også skal ha mulighet til å være representert i alle FOs rådgivende utvalg, som for eksempel helse- og sosialpolitisk utvalg, redaksjonsutvalget og internasjonalt utvalg.

Ikke alle utvalgene er like aktuelle for studentene, men muligheten bør være til stede, argumenterte tveit. Og fikk landstinget med seg på det.

Løfter velferdsarbeiderne

Studentene er ikke bare opptatt av sin egen posisjon i FO, de vil også løfte fram velferdsarbeiderne. De har i dag ingen vedtekstfestet representasjon på FOs kongress og sitter ikke i landsstyret.

Utvalget bør ha en representant i landsstyret, og lederen for velferdsarbeiderutvalget bør møte på kongressen med tale- og forslagsrett, foreslo Aud Cecilie Brubakken fra Universitetet i Agder. Begge forslag fikk studentenes støtte og oversendes til kongressen.

FO-studentene ber også kongressen om å endre i ordlyden i Yrkesetisk grunnlagsdokument slik at velferdsarbeiderne er med hver gang FOs yrkesbetegnelser nevnes. I dagens dokumenter står det barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Truet bachelor

Studentene krever bedre kvalitet på utdanningene sine. På kongressen stiller de med en rekke forslag om saker FO bør jobbe med for å rette opp svakhetene.

Studentene vil at FO har større fokus på å styrke forskning og fagutvikling innenfor dagens bachelorutdanniger. Videreutvikling av eksisterende og nye masterprogrammer er kostnads- og kompetansekrevende. FO må være pådrivere for at kvalitet og kvantitet i bachelorutdanningene ivaretas parallelt med dette arbeidet, krever studentene.

Lik praksis

Mangelfull praksis og store forskjeller i høgskolenes praksisperioder bekymrer studentene. De vil at FO skal arbeide for minimum to brukerorienterte praksisperiodar i løpet av grunnutdanninga, lik lengde på praksisperiodene fra høgskole til høgskole og godkjente praksisveiledere.

Siri Selvnes, studentrepresentant i FOs landsstyre, har som en av sine hjertesaker å løfte FO-utdanningene høyere i statens finansieringskategorier. Sosionom- og barnevernpedagogutdanningen er plassert i laveste kategori (F), mens vernepleierutdanningen ligger i kategori E.

– Vi skal ut i yrker som krever etisk refleksjon og mye utøvelse av skjønn. Det kan vi ikke lære på lesesalen. Jeg kan lære om konflikthåndtering på en forelesning, men jeg blir en mye bedre barnevernpedagog hvis jeg også får øve meg i rollespill. Ferdighetstrening, sa Selvnes.

Og fikk landstinget med seg på å foreslå for kongressen at FO skal jobbe for mer penger til sosialarbeiderutdanningene.

Utvidet studentbegrep

FO-studentene ber kongressen endre vedtektene slik at også studenter som tar videreutdanning etter bacheloren har status som studentmedlemmer. Forutsetningen er at de har studier som hovedbeskjeftigelse.

Begrunnelsen er at stadig flere tar sammenhengende utdanningsløp med direkte overgang fra bachelor til master/videreutdanningstudie. Med dagens vedtekter er de ikke studentmedlemmer, de kan ikke være aktive i FO-studentene og kan ikke representere studentene i FOs organer. En svakhet ved vedtektene som bør endres, vedtok landstinget.

FO-yrkene bør gjenspeile befolkninga mye betre enn i dag, mener studentene. De foreslår for kongressen at FO skal jobbe for å rekruttere fleire menn og fleire studenter med innvandrerbakgrunn.

12.04.2010
08:58
16.12.2013 13:00