– Bruk dagen

– Bruk 8. mars til å synliggjøre den elendige verdsettingen av velferdsstatens frontsoldater, oppfordrer FO-leder Randi Reese.
08.03.2010
10:42
16.12.2013 12:46

solfrid.rod@lomedia.no

Kampen for likelønn har pågått i 100 år. Fortsatt tjener kvinner bare 85 prosent av menns inntekt.

– Det er viktig og nødvendig å mobilisere til kvinnekamp. Ingenting er mer nødvendig enn å gjøre det 8. mars, påminner Reese.

Likelønn nå!

FO har sendt ut en plakat med kravet «Likelønn nå!» i anledning dagen, og oppfordrer alle medlemmer til å gå i tog.

– Jeg ønsker at hver og en passer på å få fram info om lønnssituasjonen vår. Ikke bare i toget i dag, men i alle anledninger som byr seg fram mot tariffoppgjøret, på jobben, på butikken, i nabolaget, i små og store selskaper. Det er veldig viktig at vi synliggjør den verdsettingsdiskrimineringen vi utsettes for, hevder Reese.

Penger er makt

Hun påpeker at lønnsproblemene gjelder både innad i offentlig sektor, innad i privat sektor og mellom offentlig og privat sektor.

Mellom kvinnedominerte områder i offentlig sektor med høgskoleutdanning og mannsdominerte områder i privat sektor med tilsvarende utdanningsnivå er det en lønnsforskjell på mer enn 100 000.

Penger er makt, og lønnsforskjellen bidrar til å opprettholde maktforskjellene mellom kjønnene, understreker Reese.

– Verdsettingen av kvinner i arbeidslivet må vises i lønningsposen, og vi er utålmodige.

Vold på dagsorden i Stavanger

Selv markerer Reese dagen i Stavanger, der 8. mars-komiteen har valgt hovedfokus på likelønn og vold mot kvinner.

– Vold rammer kvinner i alle samfunn og alle kulturer, og er et alvorlig hinder for likestilling. Et liv uten vold er en menneskerett, men ikke er realitet, heller ikke i Noreg, sier Reese. Og minner om at fem kvinner er drept i Norge bare hittil i år.

I Stavanger er Reese dagens hovedtaler. Sunniva Roumimper holder ungdomsappell. Det blir internasjonale appeller av Gulala Samiei og Jorunn Karin Berg. Etter toget 18.30 er det fest i Folkets Hus.

08.03.2010
10:42
16.12.2013 12:46