Lillehammer bygger brukerblokk

OL-byen samler rus, psykiatri og heldøgns omsorg i 50 leiligheter.
11.11.2013
13:28
13.12.2013 20:49

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

– Husbanken har godkjent det. De er ganske tydelige på kravene, og følger sine retningslinjer stramt, svarer rådmann Christian Fotland på spørsmål fra gd.no om det er betenkelig å samle så mange mennesker i disse kategoriene i én stor blokk.

– Getto

Rådet for funksjonshemmede er ikke nådig.

– Vi syns ikke noe om en slik omsorgsgetto. Vi er generelt skeptiske til å samle så mange med hjelpebehov på én plass, sier leder i rådet, Magne Velure, til gd.no.

Den planlagte utbyggingen i Fåberggata i Lillehammer føyer seg inn i rekken av kommunale byggeprosjekter som søker å fjerne køen av boligsøkere med omsorgsbehov ved å samle mange brukergrupper i egne boligkomplekser.

Byggeiveren går på tvers av integreringslinja vedtatt av Stortinget, påpeker både FO og Norsk forbund for utviklingshemmede.

11.11.2013
13:28
13.12.2013 20:49