JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kritisk for barnevernet i 95 kommuner

Utslitte ansatte, fristbrudd og henlagte saker. Slik er hverdagen i barnevernet i en av fem kommuner. Det viser en kartlegging blant FOs tillitsvalgte.
12.02.2010
14:27
16.12.2013 12:36

solfrid.rod@lomedia.no

I ca 40 kommuner er det ikke krise nå, men ansatte og tillitsvalgte betegner situasjonen som på helt på grensa. Enkelte melder at de bare er en sykemelding eller en bølgetopp i saksmengden unna kritisk tilstand.

– Jeg er overrasket over at det er så kritisk så mange steder. Jeg leser hver dag avisoppslag om alvorlige problemer i det kommunale barnevernet, men er like fullt overrasket over tallene, sier FOs 2. nestleder, Kjetil A. Ostling, som har gjennomført kartleggingen via forbundets fylkesavdelinger.

Mangler 11 årsverk

Ostling ba i begynnelsen av februar avdelingene finne ut hvor bemanningssituasjonen er kritisk. Krise ble definert som at frister brytes, at saker henlegges raskt og at ansatte er utslitt.

Ansatte og tillitsvalgte i 95 kommuner krysset av for krise. I Nord-Trøndelag beskrives situasjonen som kritisk i 14 av 24 kommuner. Det samme gjelder over halvparten av kommunene i Østfold.

Her har flere i tillegg oppgitt hvor mange årsverk de mangler. På topp ligger Fredrikstad, der ansatte og tillitsvalgte mener de mangler 11 årsverk.

Stor gjennomtrekk

I utdypende kommentarer forteller de ansatte om svært mange fristbrudd. I noen kommuner fattes nesten alle vedtak like før fristen går ut. Det er grunn til å undres om de gode løsningene avklares siste dag, eller om løsninger tvinges fram i en forhastet situasjon, sier Ostling.

– De ansatte forteller om vond magefølelse i forhold til saker som henlegges raskt. De opplever en følelse av utmattethet, og vi ser at det er høy gjennomtrekk både blant ansatte og i ledelsen.

Ansatte er også bekymret for den økende bruken av eksterne konsulenter og private tiltak som kjøpes inn for å drive en type oppfølgingsarbeid som de oppfatter som et klart ansvar for den kommunale barneverntjenesten.

Et spørsmål om teknikk

15 av 19 avdelinger har svart på kartleggingen.

– Den høye svarprosenten og den grundige jobben tillitsvalgte har gjort mange steder tolker jeg som tegn på at ansatte i barnevernet gjerne vil bidra i det politiske påvirkningsarbeidet, sier Ostling.

Sammen med 1. nestleder Siv Karin Kjøllmoen presenterte han i går funnene for Stortingets familie- og kulturkomité. Politikerne forstår mer av disse problemene enn før, mener Ostling.

– For få år siden var jobben vår å bli trodd på at bemanningen var for lav. Nå er det erkjent. Nå handler det mer om teknikk, strategi og politiske virkemidler, mener nestlederen.

Han håper at FO lokalt vil fortsette å kjempe for bevilgninger til barnevernet i tråd med statsbudsjettets mål når kommunene reviderer årets budsjett. Samtidig som forbundet jobber for varig bedring gjennom en statlig opptrappingsplan, slik KrF har foreslått.

– Jeg håper regjeringen får et eieforhold til KrFs forslag og kommer tilbake til Stortinget med konkrete tiltak.

Bedre = mer å gjøre

Tall fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viser at kommunene i gjennomsnitt har 2,4 barnevernsarbeidere per 1 000 barn. Tallene viser ikke noen entydig sammenheng mellom antall ansatte og antall fristbrudd.

Ifølge Ostling holder det ikke å bemanne barneverntjenesten etter antall barn i kommunen. Det er bare én av mange variabler, og FO jobber for tiden med å utarbeide bemanningsnormer som kan legges til grunn.

Det er komplisert å vurdere befolkningens behov for barneverntjenester, forklarer Ostling. I tillegg til demografiske forhold, påvirker også barnevernet selv etterspørselen.

– Barnevernets åpenhet og synlighet påvirker etterspørselen etter tjenester. Et mer åpent og velfungerende barnevern får også mer å gjøre.

12.02.2010
14:27
16.12.2013 12:36