Reese advarer Saglie

Nav innfører arbeidsavklaringspenger med meldeplikt. Byråkratiseringen truer Nav, advarer FO-leder Randi Reese.
15.01.2010
10:21
16.12.2013 12:21

edv@lomedia.no

Fra 1. mars innfører Nav arbeidsavklaringspenger, samleytelsen som har vært varslet de to siste årene. Mottakerne skal levere meldekort annenhver uke. Ordningen erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og midlertidig uførestønad. Nav-tillitsvalgte varslet denne uken at kontorene verken er forberedt eller bemannet tilstrekkelig til å takle oppgaven.

Sykefraværet blant Nav-ansatte er allerede oppe i skyhøye 9,5 prosent, melder NTB

Nav-direktør Tor Saglie må i dag forklare seg til Stortingets kontrollkomité om de kritiske forholdene i etaten.

Stopp byråkratiet, krever FO

– Kan gå galt

FO-leder Randi Reese er også bekymret over den synkende tilliten til Nav blant folk flest.

– Dersom dei ikkje snur tenkinga si, går dette heilt gale. Dei pønskar ut tiltak sentralt, men ser ikkje at dei treng å styrkja dei lokale kontora. Møtet mellom brukaren og det lokale Nav-kontoret må vera det viktigaste dersom ein skal nå måla med reforma, sier Reese til Klassekampen

FO vil ha vekk plikten til å levere meldekort.

Hvorfor lager ikke Nav seg isteden en vinnersak, undrer Reese, som etterlyser sterkere oppfølging av hver bruker. Til det kreves sterkere satsing på sosial-, trygde-, og arbeidslivsfaglig kompetanse blant de ansatte.

15.01.2010
10:21
16.12.2013 12:21