Uholdbar barnefattigdom

– Vi må satse på noe annet enn mer styring og kontroll i skolen, fastslår Markko Waltila på 20-årsjubileet for FNs barnekonvensjon.
20.11.2009
15:46
16.12.2013 11:55

edv@lomedia.no

Hvordan er det å vokse opp som fattig? Skolen er den viktigste arenaen for å fange opp fattige barn, mener Markko Waltila fra Kreativt og mangfoldig arbeidsliv (KREM), en av innlederne på Framfylkingens miniseminar om Barnekonvensjonen i dag.

– Det er liten vits å opprette kulturskoler hvis ikke foreldrene har råd til å ha ungene der, sier Valtila.

85 000 fattige barn

Rundt 85 000 norske barn vokser opp i fattigdom. Andelen barn om vokser opp i fattigdom har siden 2000 økt til nesten 8 prosent, ifølge Fafo. I tillegg kan det å vokse opp i fattigdom svekke barnas kognitive utvikling.

I Oslo øst vokser ett av tre barn opp i fattigdom. Også i Østfold og Telemark er barnefattigdommen høy. Ifølge Fafo skaper fattigdom mer fattigdom, sykdom og uførhet.

– For voksne er jobben den fremste sosiale og helsefremmende arenaen. For barn er det skolen, sier Waltila.

Hva med å holde skolene åpne på kveldstid? Hva med matteklubb for dem som prøver å redde karakteren så de kommer inn på mekanikerlinja? foreslår Waltila.

– Hva med basketklubb, hvis det kan gi dem noen poeng så de kommer seg videre? En tredjedel dropper i dag ut av videregående. Noe må gjøres.

Han er bekymret over hvor mange år unge bruker på å hente seg inn igjen etter de faller ut av skolesystemet.

Gjelder også utlendinger

Barnekonvensjonen gjelder også de mange tusen barna under 18 år som bor på asylmottak.

FN-sambandet er bekymret over forskjellsbehandlingen av mindreårige asylsøkere. Norge får kritikk for at ikke barnets beste legges til grunn.

– Å skulle etterkomme konvensjonen krever ikke minst en kraftig oppjustering av budsjettene til barnevernet, sier Stian Bragtvedt fra FN-sambandet, en av innlederne.

20.11.2009
15:46
16.12.2013 11:55