Redder ikke barna

Norge er for dårlig på barnevern, mener barneombud Reidar Hjermann. Han varsler FN.
10.09.2009
09:34
16.12.2013 11:07

edv@lomedia.no

– Når så mange har det så bra er det ikke lett å se de barna som trenger samfunnet aller mest, og det er disse barna vi forteller barnekomitéen om, skriver barneombud Reidar Hjermann i en pressemelding.

I dag leverer han sin rapport til FNs barnekomité.

Det svikter på prioriteringene for en rekke instanser, mener Hjermann og trekker fram barnevernet, psykisk helsevern og mangelfull innsats opp mot barne- og ungdomskriminalitet. Med støtte i tidligere rapporter, fastslår ombudet at ulike etatene i kommunene samarbeider for dårlig for å fange opp barna som trenger det mest.

Resultatet er klare brudd på FNs konvensjon om barns rettigheter, ifølge ombudet, som mener det er et gap mellom lover og regler og den virkeligheten barna lever i.

10.09.2009
09:34
16.12.2013 11:07