JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

I sirkel om asylbarna

Regjeringens behandling av asylbarna fikk hard medfart under debatten på Litteraturhuset i går kveld. – Frekt og inhumant, sa FO-leder Randi Reese.
03.09.2009
09:16
16.12.2013 11:01

solfrid.rod@lomedia.no

Reese er lei av å høre politikere si at barnevernet ikke har kapasitet til å ta seg av enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

– Kynisk underfinansiert

– Det er en sirkelargumentasjon. For hvem er det som har ansvar for at barnevernet er tilstrekkelig bemannet? Jo, det er de samme som sier at det ikke er nok kapasitet, sa Reese.

Og fikk støtte av Erling Folkvord fra Rødt, som selv jobber som sosialarbeider i Oslo.

– Vi kan ikke la disse barna vente til vi har et barnevern som er i stand til å ta på seg nye oppgaver. Barnevernet i denne byen er kynisk underfinansiert, fastslo Folkvord.

Bryter FNs barnekonvensjon

Debatten på Litteraturhuset ble arrangert av PRESS, Redd Barna ungdom, som hevder Norges asylpolitikk bryter FNS barnekonvensjon.

I følge PRESS er gjennomsnittlig tid på flukt før ankomst til Norge to år. Et flertall av barna kommer fra krigsområder, og halvparten oppgir at foreldrene er døde.

– I valgkampen er det en del snakk om hvordan vi skal forhindre dem i å komme hit. I kveld skal vi snakke om hvordan vi skal ta vare på disse barna, sa PRESS-leder Kirsten Kvalø.

– Inhumant

I Soria Moria erklæringen lovet regjeringen at omsorgen for alle enslige mindreårige asylsøkere skulle overføres fra utlendingsmyndighetene til barnevernet. Asylbarn under 15 har fått tilbud om omsorgssenter, men de mellom 15 og 18 bor fortsatt på asylmottak. I sommer kom meldingen om at omsorgsovertakelse for denne gruppa er utsatt til etter 2010.

– Det er fullstendig uakseptabelt. Mottakene er ikke bemannet til å ta seg av barn. Ungdomstiden er en sårbar periode med søken etter identitet. Å la de som er ekstra sårbare være overlatt til seg selv, det er inhumant, fastslo Reese.

– Vant til å snu oss raskt

Disse barna trenger voksne med sosialfaglig kompetanse. Den kompetansen finnes, fastslo Reese. Hun kjøper ikke argumentet at barnevernet ikke kan eller vil ta seg av asylbarna.

FO-lederen påpekte at flere høyskoler tilbyr spesialisering i flerkulturelt barnevern, og det finnes mye erfaring ute i kommunene.

– Sosialarbeidere jobber ikke langs en rett linje fra A til Å, vi er vant til å snu på hælen når det trengs. Vi kan ikke bli skremt og handlingslammet over at det kommer flere enn vi forventet. Dette får vi til hvis vi vil, sa Reese.

Først og fremst barn

FO-lederen er særlig opprørt over at den rødgrønne regjeringen i fjor høst foretok innstramminger som går utover barn.

– Å bruke de mest utsatte barna til å stramme inn asylpolitikken er frekt. Ja, de er asylsøkere, men de er først og fremst barn, påpekte Reese.

Tvilsomme holdninger

Erling Folkvord og Venstres Trine Skei Grande var også bekymret for hvilke holdninger som ligger til grunn for behandlingen av barn på flukt.

– Noen har et ønske om at det skal spre seg et rykte om at det er farlig å komme til Norge, hevdet Folkvord.

Trine Skei Grande mente det er umulig å komme videre så lenge barnas rettigheter blir holdt opp mot innvandringspolitiske signaler.

– Jeg tror barneministeren vil godt, men hun klarer ikke å presse innvandringspolitikerne, som er den delen av Arbeiderpartiet jeg liker minst. Vi må begynne å se barnepolitikk og innvandringspolitikk i sammenheng, sa Skei Grande.

– Skal ikke stå på pengene

Ettersom SV tok dissens på innstrammingen, ble det i hovedsak Arbeiderpartiets Marthe Skarning Lund og Senterpartiets Trond Lode som fikk den vanskelige jobben med å forsvare regjeringens løftebrudd.

Begge hevdet at målet ligger fast, men at det tar tid å etablere et tilbud til så mange barn og unge.

– Da vi vedtok omsorgsovertakelsen så vi for oss et omsorgssenter med plass til 30 barn. Nå har vi på plass sju sentre med plass til 350. Jeg er glad for at Reeses medlemmer står klare, men det er ikke så lett, sa Skarning Lund.

Hun forsikret at det ikke skal stå på penger, men at det er et problem å få på plass bygninger og ansatte.

– Gi alle amnesti

Trine Skei Grande påpekte behovet for et langt mer profesjonelt mottaksapparat. Hun vil ha en egen enhet for identifisering og dokumentkontroll, som skal tilføres mye ressurser.

Folkvord mener Norge har kommet så bakpå i denne saken at det eneste fornuftige er å gi amnesti til alle enslige mindreårige asylsøkere som befinner seg i landet nå, og så starte på nytt.

Høyres Heidi Nordby Lunde mente Norge må passe seg for å legge til rette for menneskehandel.

– Du kan ikke mene at det å la barnevernet ta seg av barn er et incentiv for kyniske menneskesmuglere, repliserte Folkvord.

Kritikk av Hellas-praksis

En av fjorårets innstramminger innebærer at også enslige mindreårige asylsøkere kan sendes tilbake til Hellas i tråd med Dublin-forordningene. Hellas sin behandling av asylsøkere har fått hard kritikk fra FNs høykomissær for flyktninger. Det er dokumentert utrygge forhold og mangel på mat og medisiner.

Kravet om at Norge straks må slutte å returnere barn til Hellas lød unisont på tvers av partigrensene. Da Lode bestemte seg for å ta saken opp på nytt i Senterpartiet, ble Aps Skarning Lund nokså aleine om å forsvare denne praksisen.

For enkelte i salen, og i panelet, var det overraskende at FrPs Karin Woldseth gikk så hardt ut mot det hun mente var svik og brudd på menneskerettigheter.

– Voksne asylsøkere er en ting, barn er noe helt annet. Der har vi et engasjement, forklarte Woldseth. Og lovte å stå på for asylbarna så lenge det er pust igjen i henne.

88 % av de 1159 enslige barna som søkte asyl første halvår, er over 15

UDI har omsorgen, ikke barnevernet

70 % er gutter

De fleste kommer fra Afghanistan, Irak og Somalia

Omsorgsoverføring til barnevernet er utsatt på ubestemt tid

03.09.2009
09:16
16.12.2013 11:01

88 % av de 1159 enslige barna som søkte asyl første halvår, er over 15

UDI har omsorgen, ikke barnevernet

70 % er gutter

De fleste kommer fra Afghanistan, Irak og Somalia

Omsorgsoverføring til barnevernet er utsatt på ubestemt tid