– Fattigdommen en skam

– Også de som står utenfor arbeidslivet skal omfattes av arbeiderbevegelsens solidaritet, forsikret LO-leder Roar Flåthen på Fattigdomshøringen 2009.
28.08.2009
13:51
16.12.2013 10:56

solfrid.rod@lomedia.no

– Fattigdom i verdens rikeste land er en skam, fastslo Flåthen.

Han mener den må bekjempes langs to dimensjoner: Arbeid for alle og inntektssikring til dem som står utenfor arbeidslivet.

– Arbeid til alle er det viktigste verktøyet mot fattigdom. Det gir inntekter til den enkelte, skatteinntekter vil velferdsgoder og virker inkluderende, sa LO-lederen. Og understreket at også de som ikke kan jobbe, skal ha råd til å delta.

Slår tilbake mot Clemet

– Det er mange som mener noe om våre sosiale ordninger. Den siste nå om gravide kvinners arbeidsmoral. Jeg tror det er verdt å merke seg den uttalelsen. For siden Kristin Clemet er leder for høyresidens tankesmie, er det sikkert mange som mener det samme, sa Flåthen.

LO-sjefen roste FO for å være pådriver både i og utenfor LO.

– Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere vet hva de snakker om, fordi de møter de som har det aller vanskeligst. Jeg er stolt over at et LO-forbund er medarrangør her i dag, sa Flåthen.

Fornøyd med rødgrønne

Mens regjeringen eller høster kritikk for fattigdomsbekjempelsen, mener Flåthen at de rødgrønne har gjort en god jobb. Ved å holde arbeidsledigheten på et lavere nivå enn i andre europeiske land, styrke kommuneøkonomien, gi flere bostøtte, innføre kvalifiseringsprogrammet og slå ring om velferdsstatens sikkerhetsnett.

– Kritikken mot regjeringens fattigdomsbekjempelse er også en kritikk av deres egne høye ambisjoner. Svaret på det er jo en forsterket rødgrønn politikk, ikke høyrepolitikk.

28.08.2009
13:51
16.12.2013 10:56