JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Kuttene øker volden

FrP-styrte Fredrikstad kutter tilbudet til utviklingshemmede. – Lovbrudd, varsler Espen Søyland i FO Østfold.
19.06.2009
15:07
16.12.2013 10:39

edv@lomedia.no

Med FrP i spissen vedtok bystyret i Fredrikstad i går å slanke budsjettet med nesten 28 millioner kroner. Mesteparten, hele 16,4 millioner kroner, skal spares inn i helse- og omsorg.

– Kommunen er pukka nødt til å spare noen kroner. Det er alltid mulig å gjøre ting smartere, sier gruppeleder for Frp i bystyret, Bjørnar Laabak til Fontene.

Han ledet an i kuttvedtakene.

Spareprosjektet som ble vedtatt av Frp, H, Folkets stemme, KrF og Venstre betyr trolig færre dagsentre og smalere tilbud i avlastningsboligene. Boveiledningstjenesten for utviklingshemmede reduseres med inntil 12 årsverk, tre stillinger per virksomhet. Fra nå skal det heller ikke settes inn vikar i denne tjenesten før en ansatt har vært syk i tre dager.

– Mer vold og sykdom

Nedskjæringene betyr redusert standard på bemanningen.

– Det vil føre til mer utagering mellom utviklingshemmede og vold mot ansatte, sier nestleder i FO Østfold og medlem av FOs seksjonsråd for vernepleiere, Espen Søyland.

– Politikerne planlegger økt tvangsbruk som følge av økonomiske nedskjæringer. Det er brudd på sosialtjenesteloven.

FO Østfold har derfor sammen med FO Fredrikstad varslet kommunen om at kuttene er ulovlige. Det går fram av rundskrivet til kapittel 4A i lov om sosiale tjenester at det ikke er adgang til å redusere enkeltvedtak med begrunnelse i dårlig kommuneøkonomi.

– De planlegger nå økt sykefravær for å spare penger. Dermed er vedtaket også brudd på formålet i arbeidsmiljøloven, sier Søyland.

Kutter i respekt

Frps Bjørnar Laabak stiller seg avventende til beskyldningene.

– Dagtilbudet er ikke en lovpålagt tjeneste. Vi skal nå kjøre et samhandlingsprosjekt i boveiledningstjenesten i forhold til bolig og dagtilbud. Vi ønsker ikke å legge ned tjenester, men vi vil endre organiseringen samtidig som vi opprettholder et tilstrekkelig tilbud.

Nå gjelder det å finne effektive og kostnadsbesparende løsninger, ifølge Laabak.

– En hel del av dem som er på dagtilbud kan gå over på VTA-plass (varig tilrettelagt arbeid, red. anm.). Det betinger at kommunen, via Nav, søker staten om å få utvidet antall VTA-plasser. – Reduksjonen i dagtilbud er av respekt for dem som har det tilbudet, og viser at de kanskje er i stand til å komme over i en VTA-bedrift.

– Vil det ikke være lovbrudd hvis de med enkeltvedtak om boveiledning får redusert tilbudet sitt?

– Et enkeltvedtak er akkurat som kulturskolen. En kommune er forpliktet til å ha tilbud om kulturskole, men det er ikke lovbestemt hvor mange plasser en skal ha, bare at det skal være et tilbud. Når det gjelder enkeltvedtak (for utviklingshemmede, red. anm.), gjelder en individuell vurdering, sier Laabak. – Det er en hel del av enkeltvedtakene som kanskje kunne vært redusert. Det gjelder ikke bare boveiledning, men også i forhold til rusavhengige, innvandring (sic), flyktninger og sosialtjenesten, forklarer han videre.

– Er det opp til dere politikere å bestemme over enkeltvedtakene?

– Nei, det er det ikke.

– Hvordan skal dere klare dette uten å bryte loven?

– Det blir en helhetsvurdering. Hvis du har et dagtilbud som ikke er lovpålagt og en boveiledning som er lovpålagt, blir spørsmålet om du greier å samordne dette slik at du holder deg innenfor loven og faktisk gir et bedre tilbud. Jeg tror vi klarer å organisere det slik.

– Står du klar til å ta imot en mengde klager fra ansatte og pårørende?

– Man kan vel ikke ta det på forskudd. Det er opp til rådmannen og hans omsorgsgruppe å gjennomføre det politikerne har vedtatt. Det regner jeg med at de gjør i henhold til lover og regler, sier Laabak.

Dagsentre for eldre og utviklingshemmede (kutt: 2 mill. kroner)

Avlastningsboligene (kutt: 550.000 kroner)

Tiltak for barn og unge (kutt: 500.000 kroner)

Utekontakten (kutt: 25.000 kroner)

Boveiledningstjenesten (kutt: 3,75 mill. kroner)

Rusplan (kutt: 850.000 kroner)

Flere selvhjulpne klienter (kutt: 4 mill. kroner)

19.06.2009
15:07
16.12.2013 10:39

Dagsentre for eldre og utviklingshemmede (kutt: 2 mill. kroner)

Avlastningsboligene (kutt: 550.000 kroner)

Tiltak for barn og unge (kutt: 500.000 kroner)

Utekontakten (kutt: 25.000 kroner)

Boveiledningstjenesten (kutt: 3,75 mill. kroner)

Rusplan (kutt: 850.000 kroner)

Flere selvhjulpne klienter (kutt: 4 mill. kroner)