JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lettet men vaktsom

– Jeg tviler på at regjeringen legger dette dødt. Sosionom Cecilie Vik stråler over resultatet i pensjonsmeklingen, men er ikke trygg på Dag Terje Andersens planer videre.
04.06.2009
10:59
16.12.2013 10:26

edv@lomedia.no

På Grünerløkkas sosialkontor sto 28 FO-ere klare til streik i dag.

– Streikeviljen var stor her. Men jeg er glad det ikke ble streik. Det ville blitt lite folk her i dag med alle fra FO og Fagforbundet ute på streikevakt, sier Cecilie Vik, medlem av FOs klubbstyre på sosialkontoret i Grünerløkka bydel i Oslo.

– Men selv om det ville gått ut over de svakeste i samfunnet, var streikeviljen her stor. Bydelen måtte uansett ha ytt folk nødhjelp, men uten de faglige begrunnelsene ville det nok fungert litt tilfeldig.

Foreløpig seier

Forhandlerne på arbeidstakersiden fikk gjennom kravet om å beholde pensjonen i offentlig sektor slik den er i dag. Vik venter fortsatt på resultatet fra meklinga i Oslo kommune, som er eget tariffområde. Men pensjonsspørsmålet ble avgjort i natt, for alle offentlig ansatte.

Regjeringen med arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i spissen har svettet en uke på overtid for å lirke på dette kravet og få offentlig pensjon tilpasset pensjonsreformen. Nå er tilpasningen i alle fall satt på vent.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet så langt, sier Vik.

– Men jeg tror ikke regjeringen vil legge dette dødt.

Pensjonsreformen skal virke fra 2011. Regjeringen startet oppløpet under fjordårets hovedoppgjør, hvor de fikk jobbet gjennom en AFP for privat sektor tilpasset denne omrokeringen av folketrygden.

Eldreoppgjør

Cecilie Vik er 25 år gammel, ferdigutdanna fra Høgskolen i Østfold i 2006. Hun er glad hun var jobbeklar så tidlig i livet.

Nå har hun tre år bak seg ved sosialkontoret på Grünerløkka. Men det betyr trolig ikke at det bare er 27 år igjen til hun har opptjent fulle pensjonsrettigheter. Det var det fram til i natt.

For med nattas meklingsresultat, fikk de eldste arbeidstakerne en garanti om at de slipper unna levealdersjustering av offentlig tjenestepensjon. Denne levealderjusteringen går ut på at hver og en må stå lenger i arbeid for å få like mye i pensjon som dagens ordning har gitt. Konklusjonen er at de eldste, født i 1958 eller tidligere, vil få full tjenestepensjon etter 30 års opptjeningstid. De yngre rammes av levealderjustering og vil måtte jobbe lenger.

– Det er flott at de sikrer de eldste. Men jeg så helst at vi unge også får en 30-årsgaranti, sier sosianomen på Grünerløkka.

Fortsatt poengløs videreutdanning

Hun er glad hun begynte tidlig å jobbe, sammenliknet med mange høgskoleutdannede. Spesielt siden LO Kommune ledet av Fagforbundets Jan Davidsen, ikke fikk gjennomslag for at etter- og videreutdanning skal gi pensjonspoeng.

– Det er viktig å legge til rette for at det skal jobbe høyt kvalifiserte folk i offentlig sektor. Og ikke minst gjennom videreutdanning. Det blir vanskeligere når en vet at en mister pensjonspoeng av det.

– Videreutdanning er veldig viktig for oss i sosialtjenesten og andre førstelinjetjenester. Det er mange her som kommer rett fra skolebenken. Videreutdanning kommer kommunen og bydelen til gode. Da er det synd at det går ut over den enkelte ansatte.

Heller ikke LOs krav om pensjonspoeng for omsorgspermisjon eller bedre uttelling for deltid fikk gjennomslag.

Lengre karriere

Også offentlig ansatte kan nå glede seg til en lengre karriere enn før.

Regjeringen fikk nemlig inn en klausul – nå underskrevet av partene – om at også pensjonene i offentlig sektor skal levealderjusteres fra 2011. Det betyr at alderen oppjusteres for hvor gammel en må være for å få full uttelling, dvs. 66 prosent av lønna. Av meklingsresultatet framgår det at de som er 52 år eller eldre i 2011, må jobbe til de er 67 år for å få full pott (forutsatt at de har jobbet i 30 år).

Cecilie Vik understreker at selv med disse kompromissene er medlemmene i alt svært lettet over resultatet i hovedmeklinga. Nå venter hun spent på lønnsresultatet i Oslo kommune.

04.06.2009
10:59
16.12.2013 10:26