Flåthen roste FO

Kvinnekrav og offentlig sektor var viktige tema i Roar Flåthens innledning om den faglige og politiske situasjonen til LO-kongressen. FO-medlemmene fikk ros og applaus for den viktige jobben de gjør.
13.05.2009
10:40
16.12.2013 10:05

mia.paulsen@lomedia.no

Flåthen understreket at kampen mot fattigdom er en viktig sak for LO.

– Men det er ikke gjort på 2-3 år, og det er ikke nok å heve sosialhjelpssatsene. Vi må gjøre mer for å bedre den økonomiske situasjonen for de som defineres som fattige. Mange er eneforsørgere og kvinner. De sliter med å skaffe penger til klær og fritidsaktiviteter for ungene sine. Vi må gjøre noe med årsaksforholdene.

Kjempejobb

– Vi må gi vår støtte til de som forsøker å gjøre noe med dette. Randi Reese og FOs medlemmer gjør en kjempejobb, sammen med lærere og andre, sa Flåthen, og høstet applaus i salen.

Flåthen pekte på at det er snakk om tunge og belastende oppgaver.

– Verdsetter vi jobben deres høyt nok? spurte han.

Flåthen viet også stor plass i talen til kampen mot arbeidsledighet og en bedre ivaretakelse av arbeidsledige. Videre tok han til orde for en inkluderingsgaranti som skal ivareta mangfoldet i samfunnet.

13.05.2009
10:40
16.12.2013 10:05