Må anerkjennes som yrkesgrupper

Det er vel og bra at LO vil ha andre yrkesgrupper enn lærere inn i skolen, men det er ikke det som er problemet. Vi er der allerede, men dette er et uregulert område i kommunene, mener FO-delegat Ivar Kvadsheim.
12.05.2009
22:36
16.12.2013 10:05

solfrid.rod@lomedia.no

Assistenter og miljøarbeidere i skolen er i stor grad ansatt på midlertidige kontrakter. Ofte har de mangelfulle eller manglende arbeidsavtaler, i følge Kvadsheim.

Han ba kongressen støtte et tillegg om at andre yrkesgrupper ikke bare må trekkes mer inn i skolen, men også må gis en rettmessig status.

Nærskole for alle

Kvadsheim minnet forsamlingen om at det er lenge siden vi i Norge sluttet å sende utviklingshemmede og atferdsvanskelig ungdom bort på spesialskoler.

- Alle elever skal ha et tilbud på normalskolen der de bor. Som en følge av dette har vi flere andre yrkesgrupper enn lærere i skolen. Disse må nå anerkjennes som det de er, ikke som et nødvendig onde, hevdet Kvadsheim i kveldens debatt om LOs handlingsprogram.

FO vil ha LOs støtte til forslaget om at andre høyskoleutdannede yrkesgrupper anerkjennes på lik linje med lærerne og gis samme lønn- og arbeidsvilkår.

12.05.2009
22:36
16.12.2013 10:05