Rusgebyr provoserer

Rusavhengige som skulker behandling ilegges straffegebyr på 280 kroner.
04.05.2009
14:04
16.12.2013 09:53

edv@lomedia.no

Uteblivelsesgebyret ble innført på 1990-tallet. Prisen for ikke å møte opp til behandling ved poliklinikkene lå lenge på 100 kroner. Ved nyttår ble den nesten tredoblet.

Seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Øystein Sand forsvarer påslaget overfor Vårt Land. Det er et identifisert problem at relativt mange ikke møter til avtalt time, uttaler han.

Skaper gjeld

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) reagerer.

– Det eneste du oppnår med gebyret er at pasientene opparbeider seg en gjeld, sier leder Jon Storaas til Vårt Land.

Han mener rusavhengige burde slippe gebyret ut fra den spesielle livssituasjonen de er i.

04.05.2009
14:04
16.12.2013 09:53