JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Et kompetanse- og statusløft

Befringutvalget gir et etterlengtet kompetanse- og statusløft for barnevernet, og er god drahjelp i arbeidet for bedre rammefinansiering av utdanningene, mener FO.
30.04.2009
16:01
16.12.2013 09:51

solfrid.rod@lomedia.no

– FO er veldig fornøyd med at kompetansen i barnevernet kommer sterkere på dagsorden. Det er et viktig arbeid ekspertgruppe har gjort, sier FO-leder Randi Reese.

Hun presiserer at hun ikke har fått tid til å sette seg inn i NOU-en, men opplever at mye av innholdet understøtter FOs krav.

– Interessant

Særlig er Reese glad for at utvalget så klart anbefaler å styrke finansieringen av utdanningene og at utvalget mener det trengs ansatte med mastergrad i barnevernet. Bedre samspill mellom praksis, utdanning og forskning klinger godt i FO-ører, og kravet om autorisasjon har vært framsatt fra FOs side i mange år.

– Dette med turnusår har vi ikke behandlet i FO, så det kan jeg ikke si noe om, men jeg synes det er positivt at utvalget kommer med konkrete ideer som vi kan diskutere videre.

14 obligatoriske emner høres også interessant ut, mener Reese. Hun ser imidlertid at det kan innebære en utfordring dersom disse emnene fortrenger andre fagområder.

Skal studeres nøye

– Tenkningen samsvarer godt med innspillet FO har gitt ekspertutvalget, sier leder i Seksjonsrådet for barnevernpedagoger, Kjetil A Ostling. Sammen med leder i Seksjonsrådet for sosionomer, Mimmi Kvisvik, har han sittet i referansegruppa til ekspertutvalget.

– Barnevernpedagog- og sosionomseksjonen blir sentrale i det videre arbeidet, og seksjonsrådet for barnevernpedagoger skal bruke tid på å vurdere innholdet helhetlig, og se på om forslagene går langt nok, sier Ostling.

Høyt ambisjonsnivå

At forskning og fagutvikling foreslås knyttet tettere til utdanningsinstitusjonene som utdanner til arbeid i barnevernet vil bidra til et kompetanse- og statusløft for hele feltet, mener Ostling.

Han er fornøyd med at utredningen tar utgangspunkt i utsatte barn og unges behov og at den tilkjennegir høye ambisjoner.

– De 14 obligatoriske faglige temaene omhandler kunnskap og ferdigheter som gjennomgående er knyttet til utsatte barn og unge, og som legger opp til en større spesialisering av feltet.

Litt forvirrende

Også leder for Seksjonsrådet for sosionomer, Mimmi Kvisvik, er glad for at NOU-en i så stor grad sammenfaller med FOs utdanningspolitikk. Hun mener imidlertid den kan virke en smule forstyrrende på sosionomenes utdanningspolitikk.

– For oss som jobber på så mange felt kan det ligge noen utfordringer i det å sette an tone på ett felt. Tilsvarende vil det bli en utfordring hvis utvalget tenker seg en autorisasjon kun for barnevern. Hva da med alle de andre feltene? Vi må huske på bredden i utdanningspolitikken vår når vi skal diskutere dette videre, sier Kvisvik.

Bekymret for institusjonene

Hun er også bekymret for at den foreslåtte miljøarbeiderutdanningen kan synes å tette et hull i dagens institusjonsbarnevern, og bidra til at kompetanseutfordringene der ikke tas tilstrekkelig på alvor.

– Kravet i dag er at halvparten av de ansatte i institusjonene skal ha høyskoleutdanning. Det er altfor lavt. En ny utdanning på videregående skoles nivå kan ikke dekke det hullet. Det er store utfordringer i institusjonene, påminner Kvisvik.

Leder i FO-studentene, Egil Nielsen, ser fram til å lese NOU-en. Han ønsker ikke å kommentere ekspertutvalget anbefalinger før han har lest den.

Ikke på høring

NOUen blir ikke sendt på høring. Det videre arbeidet med utformingen av framtidas utdanning til barnevern overlates nå til Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Dette arbeidet vil følges nøye av FO.

– Nå har vi fått innspill som er nyttige for videre diskusjon om barnevernet. I juni kommer en rapport om kompetansebehovet i Nav. Det er flott at kompetansebehovet i de tjenestene vi jobber i settes på dagsorden, avslutter Randi Reese.

30.04.2009
16:01
16.12.2013 09:51