Start i Spekter

I dag gikk startskuddet for forhandlingene i arbeidsgiverforeningen Spekter. LO Stat krever et generelt lønnstillegg på 1950 pr. år, som tilsvarer resultatet i LO-NHO-oppgjøret.
02.04.2009
11:19
16.12.2013 09:32

LO stat ønsker dessuten et lavlønnstillegg til de som tjener 319 000 kroner eller mindre på 1950 pr. år. Etter at A-dels-forhandlingene er gjennomført, blir det forhandlinger ute i hver enkelt virksomhet. LO Stat regner med at A-dels-forhandlingene gjennomføres raskt. Helseforetakene vil ha en egen forhandlingsrunde som kalles A2.

Spekter (tidligere Navo) har 186 medlemsbedrifter og omfatter mange bransjer. De to største er helse (med helseforetakene) og transport og logistikk. FO har ca. 2500 medlemmer i Spekter.

Ikke pensjon

AFP og tjenestepensjon er ikke tema i disse forhandlingene. For medlemmer i bedrifter knyttet til Spekter og som har offentlig tjenestepensjon, vil resultatet av forhandlingene i offentlig sektor være utslagsgivende når det gjelder pensjon.

02.04.2009
11:19
16.12.2013 09:32