– Bufetat svikter

Siv Jensen roser det kommunale barnevernet, men refser Bufetat. Hun krever et nytt kontrollorgan som kan hindre at barn ruser seg i institusjonene.
09.03.2009
09:48
16.12.2013 09:10

– Byråkratiet vokser, stadig flere ansatte sitter og blar i permer og papirer i stedet for å hjelpe barna. Samtidig gjøres det mye godt arbeid i de kommunale barneverns- tjenestene rundt om i landet, sier FrP-formannen til Bergens Tidende.

Under partiets valkampkonferanse i helgen, la formannen skylda på Bufetat for at barn ruser seg i institusjonene.

Regjeringen har gitt Helsetilsynet oppgaven å etterse at rutinene i institusjonene er forsvarlige. Jensen krever på sin side et eget barneverntilsyn.

Inntil det foreligger, oppfordrer hun partifellene til å danne en egen FrP-patrulje til å kontrollere barnevernet, skriver avisen.

09.03.2009
09:48
16.12.2013 09:10