JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Muligheter, ikke moderasjon

– Den økonomiske krisen kommer til å påvirke vårens lønnsoppgjør. Men det er ingen grunn til å tenke særlig moderasjon i offentlig sektor, mener FO-leder Randi Reese.
10.02.2009
09:17
16.12.2013 08:47

solfrid.rod@lomedia.no

Forsvar av offentlig pensjon blir den sentrale kampen i årets lønnsforhandlinger, hevder Reese.

– Offentlig tjenestepensjon er en del av våre ansettelsesbetingelser, og svekket pensjonsordning kan ikke godtas.

FO krever fortsatt bruttopensjon fra 65 år og videreføring av uførepensjonen i offentlig tjenestepensjon, samt minst 66 % av sluttlønn etter 30 års opptjening.

Det er nedsatt et partsammensatt utvalg for å komme med forslag til en fremtidig offentlig tjenestepensjonsordning. Utvalget vil legge frem sin rapport 27. februar.

Kamp for AFP

AFP-ordningen i offentlig sektor står også sentralt i vårens oppgjør.

– En betydelig del av kvinnene i offentlig sektor, og spesielt de mange med de tunge jobbene i helse- og omsorgssektoren, vil kunne miste retten til å ta ut AFP fra 62 år om AFP-ordningen fra privat sektor overføres til offentlig sektor uten spesielle tilpasninger. Dette skyldes blant annet det store innslaget av deltidsarbeid i offentlig sektor, sier Reese.

Utfordrer frontfagsmodellen

I forkant av vårens oppgjør pågår en debatt om hvordan finanskrisen vil påvirke kravene og forhandlingene.

Reese er forberedt på at både stramme kommunebudsjetter og kriserammede bedrifter vil ha betydning, men går ikke inn i vårens oppgjør med tanke på å vise særskilt moderasjon i offentlig sektor.

Den tidligere fagforeningsmannen Rolf Utgård spår at offentlig sektor kan bli lønnsvinner. Utgård var i en årrekke konserntillitsvalgt i Kværner og har vært med i Fellesforbundets forhandlingsutvalg ved flere tariffoppgjør.

Han mener at den økonomiske krisen utfordrer frontfagsmodellen. Det vil ikke være rom for høye lønnskrav når mange bedrifter står i fare for å gå under. Dermed kan årets oppgjør gi offentlig sektor en mulighet til å ta innpå, mener Utgård.

– Rolf Utgård virker ikke helt orientert. LOs representantskap har i mange år nå vedtatt at frontfagsmodellen ikke skal stå i veien for tiltak for å løfte grupper som har blitt hengende etter. Vi i FO har en klar forventning om at LO fortsetter langs den linja, sier Randi Reese.

Mellomoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det ordinært bare forhandles om lønnsregulering, ikke om alle andre regler i tariffavtalene. Grunnlaget for forhandlingene er tariffavtalenes bestemmelser om at det midtveis i tariffperioden skal forhandles om å regulere lønningene i forhold til pris- og lønnsutviklingen det første avtaleåret, den økonomiske situasjonen og utsiktene for det andre avtaleåret.

FO vil også i årets oppgjør fremme krav om rettferdig uttelling for formalkompetanse og realkompetanse. Forbundet krever tiltak mot ulikelønn i Nav og gjentar kravet om at alle må være sikret minst en16 års ansiennitetsstige.

– Lønnsutvikling og pensjon blir derfor hovedspørsmål i årets oppgjør, men vi er forberedt på å ta opp andre tema, som tilrettelegging på arbeidsplassen, hvis det blir åpning for det, sier Reese.

10.02.2009
09:17
16.12.2013 08:47