Aksjon LO-debatt

FO-ere er lite synlige i LOs medlemsdebatt. FO Hordaland starter nå en aksjon for å få medlemmene i tale, og oppfordrer alle andre avdelinger til å følge opp. – Nå må vi passe på at FOs krav blir hørt fram mot LO-kongressen, sier fylkessekretær Kenneth Larsen.
28.11.2008
09:47
16.12.2013 07:52

solfrid.rod@lomedia.no

Medlemsdebatten «Et godt arbeidsliv», som ble startet i september, inviterer LOs godt og vel 850 000 medlemmer til å si sin mening om hva som skaper et godt arbeidsliv.

Hittil har relativt få FO-medlemmer deltatt i debatten. Av alle LOs 22 forbund er det bare Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon og Musikernes fellesorganisasjon som ligger bak FO på statistikken. Norsk Post- og kommunikasjonsforbund, Skolenes landsforbund, Handel og kontor og Arbeiderbevegelsens Presseforbund ligger på topp.

I lunsjen

Nå må også FO-ere komme på banen og bli med på å forme LOs krav til politikerne i forkant av neste års stortingsvalg, mener FO Hordaland.

– Mange andre forbund er aktive, og bidrar dermed til at medlemmene sine saker blir hørt. Det skal vi og!, heter det i en melding sendt ut til alle representantskapsmedlemmer. De oppfordres til å videresende oppfordringen videre til alle FO-ere.

– Lag gjerne en liten lunsj-happening der folk får utdelt brosjyrer og oppfordring om å sende inn sine forslag, oppfordrer FO Hordaland.

Må bli synlig

Et godt arbeidsliv var tema på avdelingens representantskapsmøte sist onsdag. Debatten resulterte i 36 forslag til LO og ga FO Hordaland en desidert førsteplass. Nesten ni av 10 forslag fra FO-medlemmer kommer fra FO-ere i Hordaland.

– Vi anbefaler alle andre avdelinger å gjøre følge opp. Send gjerne ut forslag til tema til alle medlemmer, slik at vi kan bli godt synlig fram til LO-kongressen, lyder oppfordringen fra fylkessekretær Kenneth Larsen.

Likestilling på topp

Likelønn, rettferdig lønn for høgskolegruppene, arbeidstid, veiledning i arbeidstiden, 800 nye stillinger i barnevernet innen to år, offentlig tjenestepensjon og sosialhjelpssatser på SIFO-nivå, er blant kravene FO Hordaland oppfordrer sine medlemmer til å oversende LO.

I følge LOs statistikk er FOs medlemmer mest engasjert i temaet likestilling. Sosial dumping kommer på topp hos flere forbund, deriblant Fellesforbundet, EL og IT Forbundet og Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Medlemmene i Fagforbundet og Handel og Kontor er mest opptatt av arbeidstid. og i Fagforbundet.

Medlemsdebatten skal munne ut i et eget dokument til LO-kongressen i mai neste år.

28.11.2008
09:47
16.12.2013 07:52