JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO advarer mot anbud

FO advarer mot å anbudsutsette tjenester knyttet til Nav. Flere kommuner har utviklet gode tiltak for å hjelpe sosialklienter ut i jobb. Men det er fare for at disse tiltakene ikke blir brukt fordi Nav vil sette tjenestene ut på anbud. Og høye produktivitetskrav støter folk ut av tilrettelagte tiltak.
04.11.2008
11:13
16.12.2013 07:28

«Avklarings- og oppfølgingstjenestene» er tjenestene som får ansvar for å avklare hvor mye og med hva den enkelte kan arbeide, og hva slags hjelp de trenger for å nå målene. FO mener de må ligge under offentlig forvaltning. Mange kommuner har solid erfaring med både avklarings- og oppfølgingstjenester for brukere som «ikke passer» innenfor dagens avklaringstiltak. – Mange kommuner driver allerede i dag langt billigere og mer effektive avklaringstjenester enn ulike anbydere gjør, skriver FO i en høringsuttalelse om regelendringer for arbeidsmarkedstiltakene.

Kommunal og Nav-regi

FO mener Nav bør satse på tiltak både i kommunal regi og Nav-regi. – Nav bør ha som ett av sine hovedmål å selv bygge opp et eget tiltaksapparat med utgangspunkt i at samfunnsforhold, enkeltmenneskets forhold osv. medvirker til hvordan vi har det 24 timer i døgnet, ikke bare i den daglige arbeidstida. I disse tiltakene vil det sosialfaglige arbeidet i Nav være viktig for å sikre adekvat bistand tilpasset den enkeltes behov, mener FO. FO understreker at hjelpetiltak må baseres på folks behov og ikke på diagnose eller hvilke tiltak som eksisterer. Det er relasjonelt arbeid med den enkelte som fører til avklaring av den enkeltes behov, understreker de.

Støtes ut

Mange tegn tyder på at uviklingen går i feil retning. FO påpeker for eksempel at de økte kravene til inntjening og høy produktivitet gjør at mennesker med redusert arbeidsevne, for eksempel på grunn av rusproblemer eller psykisk utviklingshemning, ikke får tilgang til eller støtes ut av selv tilrettelagte bedrifter. – For eksempel ble «varig tilrettelagt arbeid-»bedriftene opprettet for å gi et arbeidstilbud til personer med utviklingshemning. I dag presses mange i denne gruppen ut av bedriftene på grunn av produktivitetskravet, skriver FO.

Lengre løp og lavere terskel

FO mener også at kravet om å ha fylt 26 år for å få rett til attføring bør reduseres til 19 år, og at det bør være adgang til fire års utdanning som arbeidsrettet tiltak. Det bør dessuten være adgang til forlengelse for å fange opp ulike utdanningsløp, mener FO

04.11.2008
11:13
16.12.2013 07:28