JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Bruk oss!

Den sosialfaglige kompetansen må styrkes og utnyttes bedre. Det er FOs hovedbudskap i dagens høring i Helse- og omsorgskomiteen. Særlig bekymret er forbundet for tjenestene til utviklingshemmede.

solfrid.rod@lomedia.no

FO ønsker en sektorovergripende og helhetlig plan for å styrke tjenestetilbudet og rettssikkerheten for utviklingshemmede. Planen må omfatte bolig, arbeid, økonomi og fritid, og det må settes av midler i budsjettet for 2009, mener FO.

Trenger flere vernepleiere

Kompetansen i tjenestene må styrkes, fastslår FO og ber om flere studieplasser på vernepleierutdanningen.

Bare mellom 10 og 15 prosent av ansatte i boliger for utviklingshemmede er vernepleiere. I tillegg er det økende etterspørsel etter vernepleiere på andre områder, som på rusfeltet, i eldreomsorgen, i barnevernet og i psykisk helsevern.

FO ønsker at det blir opprettet en klinisk master rettet mot arbeid med utviklingshemmede og vil også ha flere sosionomer inn i arbeidet med å kartlegge tjenester og fatte vedtak.

Det må sikres at individuelle behov blir kartlagt på faglig og etisk forsvarlig måte, og økonomiske avveininger må ikke overskygge de individuelle behovene, skriver FO i sitt notat til komiteen.

Helhetlig behandling

Både somatiske og psykiatriske helsetjenester trenger sosialfaglig kompetanse, fastslår FO.

Helse- og omsorgskomiteen blir minnet om at sosialfaglig personell i somatiske sykehus er avgjørende for helhetlig behandling av pasienten. Særlig gjelder dette syke eldre, pasienter med kroniske tilstander og personer som trenger habilitering og rehabilitering.

Tilbudet til familier med funksjonshemmede barn nevnes spesielt. "FO foreslår at alle somatiske sykehus ansetter barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere som har ansvar for oppfølging av familier som venter eller får barn med funksjonshemming. Disse skal bistå familien med psykososiale problemstillinger, informasjon om funksjonshemming, samt være familiens støtteperson i velferdsjungelen”, heter det i notatet til komiteen.

Ubrukt kompetanse

Opptrappingsplanen for psykiske helsetjenester har gitt resultater, men fortsatt er det udekkede behov, påpeker FO. En del kommuner sliter med å øke kapasiteten fordi de mangler kvalifiserte fagpersoner. Forbundet minner derfor om at mange sosionomer, barnevernpedagoger og vernepleiere har klinisk godkjenning og kan bidra med viktig sosialfaglig kompetanse i arbeidet med psykisk helse.

”FO mener opptrappingsplanen har manglet fokus på klinisk sosialfaglig personell sitt kompetansebidrag inn i psykisk helsearbeid. En slik satsning vil kunne bidra til økt tilgjengelighet i kommunene for mennesker i behov av psykiske helsetjenester, og målsetting om dette bør synliggjøres gjennom statsbudsjettet for 2009”, skriver FO.

Statens ansvar

FO mener finansieringsmodellene hemmer det faglige arbeidet i det psykiske helsevesenet. Kravene til produksjon gjennom telling av visse typer tiltak strammer inn det profesjonelle handlingsrommet, advarer forbundet.

Også på dette området mener FO det er grunn til å se nærmere på om individuelle behov settes til side av budsjetthensyn. For eksempel hevder regjeringen at behovet for døgnplasser synker fordi det polikliniske tilbudet har blitt bedre. Vet vi sikkert at døgnbehandling av barn og unge er redusert som følge av deres behov, eller skyldes nedgangen stram økonomi og redusert tilgjengelighet? spør FO.

I statsbudsjettet er tidligere øremerkede opptrappingsmidler nå lagt inn i kommunenes rammetilskudd og de regionale helseforetakenes basisbevilgninger. ”Staten må fortsette å påse at kommunene og spesialisthelsetjenesten prioriterer utvikling av gode tjenester i det psykiske helsearbeidet og det psykiske helsevernet”, påminner FO.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det